black cat

 

 

 

A prostitúcióról /1/

 

30-701-0801
 
A prostitúció fogalma
 
 

A prostitúciót nem lehet önmagában tárgyalni, eredetét, kialakulását, fennmaradását több oldalról, mint többtényezős jelenséget kell vizsgálni.

 

 

A prostitúció léte, működése minden strukturált társadalomban a monogám házasság intézményének kiegészítéseként működik, de ugyanakkor szociális, gazdasági probléma is. A prostitúció (az európai kultúrkör kialakulását véve tekintetbe) akkor alakult ki, amikor a biológiai ösztön elvált a fajfenntartás ösztönétől és csak a szexuális élvezet céljából, - az aktusnak - érzelmi és szociális kötődés nélküli formája jött létre, mely a fajfenntartás (a tudatos szaporodás) következményétől mentesen megvásárolhatóvá, árucikké vált (a vevő ill. a használó számára). Ha az áru - a prostituált - vásárolható, akkor ő maga kénytelen az áruforgalom szabályainak alávetni működését, azaz önmagát. Ily módon maga a biológiai aktus jelentkezik vevőként, és alanyává a piac törvényeinek alárendeltje: a prostituált válik.

 

 
 
black cat
 
 

A prostitúciós aréna és az ember kereskedelem szereplői

 
 

A prostitúciós intézményrendszerben résztvevők meghatározott szerepet játszanak az összehangolt nemzetközi "prostitúciós multik", más néven maffia hálózatában.

A prostitúció és az emberkereskedelem szereplői:

 • szexuális szolgáltatást adó (prostituált)
 • szexuális szolgáltatást igénybe vevő (kliens)
 • harmadik, profitorientált személy (élősködő, strici/prostitútor), személyek
 

A prostitúció mára globalizációs probléma, a prostituáltként alkalmazott lányok emberkereskedelem útján kerülnek  a fejlett nyugati országokba. A femmigration jelenség keretében évente 500 ezer nő és fiatalkorú kerül az emberkereskedelem hálójába csak Európában.

 

Ki a prostituált?

 
 

A szexuális szolgáltatást adó, a prostituált: az a személy, aki anyagi ellenszolgáltatásért, szexuális szolgáltatást nyújt, függetlenül az ellenszolgáltatás nyújtásának időpontjától, illetve attól, hogy az ellenszolgáltatás a szexuális szolgáltatás igénybe vevőjétől vagy a szolgáltatásra tekintettel - más személytől származik. (1999. évi LXXV. Törvény 1. fejezet 4. §. e.). A prostituált olyan, a szolgáltatást igénybevevővel való testi érintkezést is igénylő tevékenysége, amely a szolgáltatást igénybe vevő szexuális vágyának felkeltésére, illetve annak kielégítésére irányul. (1999. évi LXXV. Törvény 1. fejezet 4. §. f.)

A prostituált feladata: a vágy felkeltése, illetve a vágy kielégítése. A prostituáltak szolgáltatásaikat a különböző társadalmi rétegeknek nyújtják. Szolgáltatásuk minősége és ennek megfelelően az ára különböző rétegigénynek felel meg. A társadalom ábrázolását egy piramishoz szoktuk hasonlítani: legalul a széles szegény tömeg, később a kis-, majd polgárság, legtetején a pénzarisztokrácia, a prostituáltak között is így oszlik meg a különbség a szolgáltatási helyek, árak, minőségek a szexvásárló, vagyis a kliens társadalmi igényének és hierarchiájának megfelelően.
A legnagyobb tömegben a szegény, vagy olcsó, vagyis az utcai, autópálya, országút, kamionparkolóban lévő prostituáltak állnak. A legtöbb szociális, egészségügyi probléma az utcai prostituáltakkal van. Ők a legkiszolgáltatottabbak, s ők függenek leginkább a futtatótól.

 
 
black cat
 
 
A prostitúció típusai
 
 

Paul J. Goldstein a prostitúció típusait a foglalkozási elkötelezettség és a foglalkozási környezet alapján alakította ki. Az elkötelezettség arra utal, hogy egy nő vagy férfi milyen gyakran vesz részt prostitúcióban. Ha a prostituált tevékenység csak időleges, akkor azt „alkalmi prostitúció”-nak nevezzük. Az ilyen nem hivatásszerű tevékenységet folytatók gyakran, de rendszertelen időközönként, más forrásokból származó jövedelmeik kiegészítésére fogadnak el pénzt. Mások folyamatosan részt vesznek a prostitúcióban, amely így a legfontosabb kereseti lehetőségük.

A foglalkozási környezet azt írja le, hogy a prostituált milyen típusú munkakörnyezetben és milyen kapcsolattípus alapján dolgozik.

 

A prostituáltak társadalmi ranglétrája piramis szerűen épül fel:

 

 • Kitartott nők: az ókori hetérák utódai, ránézésre jól szituált üzletasszonynak tűnnek, de magas életvitelüket egy-két vagy három férfi teremti meg számukra. Gyakran ezek a lányok felsőoktatási intézmények hallgatói, vagy alkalmazásban is lehetnek valahol, de alacsony a jövedelmük.
 • call-girl”: telefonon keresztül jut kliensekhez. Hívásra házhoz mennek, valamint üzleti fogadásokra kísérik partnereiket. Az üzletszerzés egy cégen keresztül bonyolódik. Az internet rohamos fejlődésének és terjeszkedésének eredményeként pedig már nagyon sok honlapon is megtalálhatóak az ilyen szolgáltatást kínáló nők.
 • Szállodás lány: szállodák, exkluzív bárok alkalmazottja. Kuncsaftjait szobára viszi. A szállodák bárjai szívesen látják őket, mert fellendítik a forgalmat.
 • házi prostituált”: magánklubban vagy bordélyházban dolgozik.
 • masszázsszalonos prostituált”: egy olyan intézményben kínálkozik fel, amely elvileg legális masszázs és egészségügyi szolgáltatások, elvégzésére szolgál.
 • utcalány” az utcán szerez kuncsaftokat. – jól szervezett hálózat tagjai, többnyire „strici”-jük van, aki gondoskodik védelméről és ügyfeleket is szerez anyagi ellenszolgáltatás fejében. Ezek a lányok az ipar legkiszolgáltatottabb áldozatai. Nem válogathatnak partnereik között. Gyakori az erőszak és a fizikai bántalmazás esete. Szexuális fertőzésnek is az ő rétegük van a legjobban kitéve. A lányok gyakran nehéz körülmények között élnek, egy „menet” árát igen alacsonyan szabják meg.
 
 

Kísérő szolgálat /escort/

 
 

A kísérő szolgálat a prostitúció egy „light”-abb formája. Főleg üzletemberek vesznek igénybe kísérő szolgálaton keresztül szerzett lányokat, akik elkísérik őket a hivatalos rendezvényekre partnerükként, barátnőjükként. Ezek a lányok legtöbbször magasan képzett, több nyelvet beszélő hölgyek, akik igen műveltek és kiválóan ismerik az etikettet. Szolgáltatásuk legtöbbször csak a kíséretre terjed ki, de külön megállapodás tárgyaként hajlandóak a szorosabb kapcsolatfelvételre is.

Egy 1951 -ben elfogadot ENSZ -határozat elítéli azokat, akik részt vesznek a prostitúció megszervezésében, vagy nyereséget húznak a prostituáltak tevékenységéből, de nem tiltja meg a prostitúciót.

 

 

A szex ipar

 


 
 
 
 
black cat
 
 

A prostitúció története

 
 

A papnőkre alkalmazott legkorábbi sumer nyelvű kifejezés jelentése: szent szajha.

„Az örömlány kibontja mellét, szeméremdombját föltakarja;

Enkidu megkívánja érettségét, testével illeti közelről.

Félredobja a lány a ruhát: pucéran, reszkető térddel simulnak össze.

Tanítja a fekete kéjre, a nő ölének gyönyörére...”

Gilgames eposz

 
 
black cat
 
 

Istár a mezopotámiai mitológiában a növényi és állati vegetáció, a szerelem, a viszály, a termékenység, az anyaság stb. istennője

Az ókorszámos kultúrájában találkozunk a szakrális, valláshoz kötődő prostitúció jelenségével. A templomi prostituáltat az általa szolgált istennő időleges megtestesülésének tekintették, aki szeretkezés közben fizetővendégét is „isteni állapotba” emelte.Babilonban minden asszony köteles volt életében legalább egyszer Istár szentélyébe vonulni, és fizetség ellenében odaadni magát valamelyik férfinak. A díjazást az oltárra helyezték, mint megszabadulásuk árát. A szép asszonyok hamar elkerültek onnan, de voltak, akik több évet is eltöltöttek a templomban, míg végre valaki hajlandó volt közeledni hozzájuk. Egyiptomban is létezett ez a kultusz, elsősorban Amon isten és Bászet istennő kultuszához kapcsolódva. Az ókori görögöknél Aphrodité korinthoszi templomában előfordult, hogy egyidejűleg ezer prostituált is tevékenykedett.

 
 

Hetéra, kéjhölgy, kurtizán- a prostitúció virágzása szinonimák.

 
 

Cafka, céda, hetéra. Prosti, rüfke, perdita. Lotyó, szajha, utcalány. Kéjhölgy, kokott, kurtizán. A prostitúció ma is virágzik. Minden erkölcsi ítélet és törvényi szabályozás ellenére egyre többen vesznek igénybe ilyen jellegű szolgáltatást.

A prostitúció a házasságon kívüli nemi érintkezés egyik fajtája, mely csupán egy fajfenntartási ösztönt kielégítő kapcsolat. A történelem során minden korban próbálták meghatározni a prostitúció fogalmát, melyek közös vonása a megvásárolhatóság volt. A prostitúció megjelenése  a házasság kialakulásával egyidejűleg történt és azóta folyamatosan jelen van. A prostitúció modern történelme a városiasodás folyamatával kezdődött el. A gyengülő családi kapcsolatok  és a városok gazdagsága szorosan együtt járt az élvezetekkel.

 
 
black cat
 
 
1867-ben a bordélyok jelentették az egyetlen kéjelgésre szolgáló helyet, számukat 40-ben korlátozták, melyekben 298 prostituált dolgozott.  1916-ra ez a szám 9 bordélyra és 2480 prostituáltra változott. A számokból jól látszik, hogy a drámai növekedéssel együtt járt a bordély keretein túli tevékenykedés. Ám ez a szám messze volt a valós adatoktól ,mely szerint minden egyes legális prostituáltra kb. 10 illegálisan működő jutott. Tehát közel 25 ezer prostituáltra tehető a szám Budapesten a 1910-es években, ami az akkori 880 ezres városi lakossághoz képest már tömegesnek volt tekinthető.
 
 

A koncentrációs táborok bordélyai

 
 

A koncentrációs táborok rabjutalmazó bordélyházaira legtöbben szégyenük miatt nem akartak emlékezni. Heinrich Himmler 1941-ben rendelte el a koncentrációs táborokban bordélyházak felállítását, a náci vezető ugyanis úgy gondolta, hogy a férfi rabok jobban teljesítenek a munkatáborokban, ha jutalmuk szex lehet. Himmler emellett a táborok férfi lakói közötti szolidaritás megbomlasztására is alkalmasnak találta a „speciális blokkok" létrehozását. 1942-től kezdve 200–300 női fogoly került ki a ravensbrücki női táborból, akiket 10 koncentrációs táborba osztottak szét. A prostitúcióra kényszerített nők keresztények voltak, többségük "antiszociális" magatartása miatt került fogolytáborba. Bár a náci Németország hivatalosan törvénytelennek minősítette a prostitúció intézményét, az SS elit alakulatai elégedettek voltak a tábori bordélyházak üzemelésével, így elkerülhetőnek látták a homoszexualitás katonák közötti megjelenését is.

 
 
black cat
 
 

Együtt választjuk ki a lányt

 
 

A feleségek, élettársak között akadnak olyanok, akik szemet hunynak a dolog felett, és elfogadják, hogy férjük, partnerük néha félrejár. Anna húsz éve él házasságban, és tud párja kilengéseiről. „Én néha elengedem a férjem ilyesmire. Együtt választjuk ki a lányt, majd részletesen beszámol a dologról. Utána jó újra elcsábítani vagy viccelődni a dolgon. Egyetlen egy bajom van csak ezzel, hogy nem találtunk még olyan prostit, aki teljes mértékben megfelel a férjem ízlésének, és plusz pénzért megengedné, hogy nézzem, vagy hogy esetleg be is szálljak. Szerintem a mai kapcsolatok legnagyobb baja, hogy valami olyannak akarnak megfelelni, amiről azt hiszik, hogy annak kell. Ez sajnos a nőkre főként igaz. – vélekedik egy internetes fórumon a feleség.

 
 
Manapság
 
 

Az új törvények értelmében Magyarországon  az utcai prostitúció eltüntetése volt a cél. A törvénnyel elérték, hogy sokan lakásokban űzik továbbra is a prostitúciót, azonban a társadalom azon rétegei számára, akik ezt nem engedhetik meg, megmaradtak az utcák, erdők, országutak. Becsült adatok szerint ma Magyarországon 15-20 ezer prostituált dogozik. Egy rövid számítást végezve: ha egy prostituáltnak egy nap 5 kliense van, akkor 15 000 prostituált esetében  1 hónap alatt (20 munkanap) alatt  ez 1,5 millió aktust jelent. Ezt beszorozva a 12 hónappal 18 millió aktust eredményez évente. Kérdés, hogy honnan ennyi partner  (Magyarország lakossága 10 millió, ennek fele férfi, ebből a fiatal és időskorúakat levonva marad kb. 2, 8 millió potenciális ügyfél). A legszerényebb számítások szerint 5000 Ft -os áron számolva egy menetet, /utcalány esetén/ közel 90 milliárd forintos bevételt hoz évente a prostitúció csak Magyarországon.

A prostitúció tehát nem új típusú társadalmi jelenség, a társadalom reakciója azonban kétszínű, a kulturális hagyományok miatt üldözik, ám a számok azt mutatják, hogy ennek ellenére nő azok száma, akik igénybe veszik ezt a szolgáltatást.

 
 
black cat
 
 

A férfiak nem tartják megcsalásnak

 
 

A prostituáltként dolgozó nők elmesélése szerint legtöbbjüket a pénz, a jó kereseti lehetőség motiválja. A kuncsaftok között sok a vezető beosztású, jó anyagiakkal rendelkező férfi, akik a rengeteg munka mellett nem találnak komoly kapcsolatot. De a visszatérő vendégek között előfordul olyan is, aki azért jár örömlányhoz, mert otthon nem érzi magát férfinak, és egy prostituált lealázásával legyőzi a kisebbségi komplexusát. Egy pár éve a szex iparban dolgozó 36 éves kétgyermekes anya nyíltan mesél az interneten arról, hogyan keveredett a szakma közelébe. „ Elváltam, munkanélküli lettem, és egy idő után nem tudtam fenntartani az addig megszokott egzisztenciámat. Kibéreltem magamnak egy lakást, és azóta ott fogadom a kuncsaftokat. Nem könnyű munka, de el kell tartanom a gyermekeimet elvált nőként. Azt látom, hogy a férfiak zöme egy ilyen fizetős légyottot nem vesz megcsalásnak. Hiszen érzelmileg nem kötődik hozzám, egy nyers kielégülés a részéről az egész. A baj akkor kezdődik, amikor két év után is visszajár. Ez már elgondolkoztató.” – teszi hozzá.

 
 

Magyarországon

 
 

1950-ben a kommunista kormányzat „megszüntette” a prostitúció intézményét. Bezáratta a bordélyházakat és a lányokat átképezte más foglalkozásúvá. 1950-ben Magyarország aláírta aNew York-i Nemzetközi Egyezményt , amelyben garantálja a prostitúció és nőkereskedelem felszámolását. Azonban e lányok szoros rendőri felügyelet alatt dolgozhattak ha nem is hivatalosan. Az 1970-s évek növekvő idegenforgalma hatására számuk egyre nőtt. A rendszerváltást követő társadalmi polarizáció, a növekvő munkanélküliség következtében a prostitúció robbanásszerű mértéket öltött Magyarországon. Mivel a kormányzat és a társadalom képtelen volt ezt megfékezni, felmerült a nyilvánosházak újbóli megnyitásának gondolata. Az 1950-es New York-i Nemzetközi Egyezmény azonban ezt nem teszi lehetővé, ennek kikerülésére az 1980-s években masszázsszalonok” jöttek létre.

E „vállalkozások” a hatóságok előtt fő tevékenységükként az „egészségügyi masszást” jelölték meg, de mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy az ott dolgozó lányok szexuális szolgáltatást nyújtanak. Az1990-s években a prostitúció fő munkaterülete áttevődött a városok perifériájára, be- és kivezető útjaira, az országutakra és kamionparkolókba. Napjainkban a beleegyezési korhatár tizennégy év. Az alkotmánybíróság döntése alapján nem csak a lányoknál, hanem a diszkriminatív különbség eltörlése miatt a fiúknál is.

Hosszú évekig érthető okokból a szexuális élet e kereteit a prostitúciós törvények bizonyos indokok miatt nem kívánták szűkíteni, mivel ezzel az intézkedéssel nem akarták lehetetlen helyzetbe hozni azon megélhetési prostituáltakat, akik még csak fiatalkorúak. Viszont a Btk. 2007-es 202/A. §-a büntetni rendel minden olyan személyt, aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel ellenszolgáltatás fejében szexuális kapcsolatot létesít; az ez irányú törvénymódosítás 2007. június 1-i hatályba lépése után a klienseket három évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegeti. Budapest rendőrfőkapitánya szerint Budapesten 2004 elején kb. 1000 bordély üzemelt. Korábban Magyaroprszágon a prostitúció szabadságvesztéssel sújtott büntetést vont maga után. Mára az általában a települések által kijelölt türelmi zónákban, azok hiányában a védett zónán kívül legálisan folytatható tevékenység lett. A védett zónák az iskolákat vagy templomokat látogatókat kívánják megvédeni a prostitúció látványától. Ugyanakkor magánlakásokon a prostitúció teljesen legális. 2007. óta lehetséges Magyarországon egyéni vállalkozói engedély kiváltásával legálisan is űzni ezt a foglalkozást, számlát adni a szolgáltatásról és adózni utána. Ettől függetlenül a magyar prostituáltak többsége nem próbálja legális körülmények között végezni a munkáját.

 
 
black cat
 

 

 

Az internet és a mobiltelefonok hatásai a magyar prostitúcióra

 

 

 

Az internet elterjedésével a legtöbb európai országban, így Magyarországonis kifejlődött a prostituáltaknak egy jól elkülöníthető, népes rétege. Ezek a lányok az interneten népszerűsítik a szolgáltatásaikat, független, fizetős hirdetőoldalak segítségével. Mivel a szexuális szolgáltatás reklámozása nálunk szabálysértésnek minősül, ezért ezek az oldalak hivatalosan szexpartner-kereső oldalak, hirdetőik további tevékenységéért nem vállalnak felelősséget. Az itt hirdető lányok többnyire magánlakásokon dolgoznak, egyedül vagy csoportosan, legtöbbször főnök vagy főnökasszony felügyeletével, de teljesen függetlenek is lehetnek.

Többen házhoz vagy szállodába is kimennek a vendég kérésére, és nem "meneteket" vállalnak hanem bizonyos időtartamokért kérnek pénzt. Ez legtöbbször szexuális együttlét(ek)et takar, esetleg masszázzsal kombinálva. Legtöbbször ez az időtartam fél vagy egy óra, de gyakran több órára is lehet, vagy igény szerint akár egész éjszakát is vállalnak, ezek a hosszabb időtartamok már nem feltétlenül csak szexszel telnek, lehetnek amolyan randevúk, étteremmel, szórakozással, vagy kísérői tevékenységek is.

 

black cat

 

Tehát ezek a lányok átmenetet képeznek a callgirl-ök és a házi prostituáltak között, nagy egyéni eltérésekkel. Mostanra (2011) ezeknek a lányoknak a száma Budapesten több ezerre tehető, de más kisebb városokban kevésbé népszerű a tevékenység, talán a névtelenség nehézkessége miatt. Áraikat tekintve az utcai lányoknál drágábbak, de nem megfizethetetlenül. Társadalmilag középosztálybeliek, gyakran barátjuk vagy férjük is van, esetleg tanulnak. Középosztálybeli férfiak látogatják őket. Az ügyfelek sokszor előnyben részesítik ezeket a lányokat az utcaiakkal szemben, részben a jobb higiéniai viszonyok miatt, részben pedig a nyugodtabb, kényelmesebb körülmények okán, és mert ezek a lányok kellemesebb társaságot is nyújtanak.

 

Az ilyen lányok további lényeges előnye, hogy ők, mivel elérhető címük, telefonszámuk van, egy esetleges nézeteltérés esetén nem tudnak eltűnni, emiatt sokkal korrektebbek. Jellemzően külön oldalak foglalkoznak a hirdető lányokkal kapcsolatos visszajelzések nyilvántartásával és hitelesítésével.

 

Az internet rengeteg dolgot megváltoztatott. A lányoknak már nem szükséges egy hálózat tagjának lenni, akár önállóan is dolgozhatnak mert nem kell építeniük senkinek a kapcsolatrendszerére. Ugyanakkor az internetes hirdetési rendszer és a mobiltelefonok miatt bármikor helyet változtathatnak, és nem szükséges egy helyre tömörülniük. Emiatt csökkent a bordélyok száma és divat lett a magánlakásos munka, ahol a vendég egy bizonyos lányhoz jön annak hirdetése alapján, és senki mással nem találkozik, még akkor sem, ha többen is vannak a lakásban. Valószínűleg emiatt a lehetőség miatt tett szert nagy népszerűségre a „barátnő-feeling”, amikor a kuncsaft úgy érzi, nem fizetős szolgáltatást vesz igénybe, hanem a szeretőjéhez jött, akivel beszélgetnek is és kölcsönösen kényeztetik egymást. De ezt igen kevesek vállaják, mert a többség itt is úgy szolgűltat, hogy minél hamarabb szabaduljon.

 

 

black cat

 

Az internet és az olcsó mobiltelefonok névtelenséget, ugyanakkor szabad hirdetési lehetőséget biztosít bárkinek aki ilyesmivel akar foglalkozni. A könnyű mobilszám és lakáscsere egy időre megkönnyítette egyes lányok dolgát, hogy csaljanak az árakkal (mást mond a telefonba és mást, többet a helyszínen), vagy meglopják a vendégeiket aztán pedig, ha rossz hírük kerekedik, továbbálljanak és más néven, más helyen és telefonszámmal újrakezdjék. Ennek kivédésében az internet sokat segített: válaszként több hirdetőoldal létrehozott fórumozási, kommentezési és beszámoló írási lehetőséget a felületén a kuncsaftok számára. Ez a módszer 2000 környékén jelent meg és mostanra alaposan kifejlődött.

 

A színvonalasabb oldalakon egy bizonyos lány hirdetéséhez kapcsolódóan a vendégek regisztrálhatnak és írhatnak a jó vagy rossz tapasztalataikról, néhol még pontozhatják is a lány teljesítményét, a (a fotójához mért) külsejétől a technikai tudásán és a helyszín állapotán keresztül a lány viselkedéséig, az együttlét hangulatáig. Ez az önvédelmi rendszer csökkentette a visszaélések számát, ugyanakkor emelte a szolgáltatás színvonalát azáltal, hogy nyílt versenyt teremtett a lányok között.

 

A jó szolgáltatóknak így gyorsan elterjedt a híre és népszerűek lettek, a beszámolóik gyakorlatilag reklámként működnek. A vendégek gyakran csak olyan lányhoz mennek, akinek jó beszámolói, kommentjei vannak. Itt is felmerül persze a csalás lehetősége, előfordulhat olyan eset, hogy egy lány saját magának írjon beszámolót vagy írasson valakivel, de a jobb hirdetőoldalak különböző ellenőrzési rendszerek segítségével kínosan ügyelnek a szövegek eredetiségére, a saját jó hírük érdekében.

 

 

Azt is őszintén meg kell vallani, hogy mostanában megjelent egy olyan vidéki, román, ukrán, felvidéki, kissebbségi réteg akik már a képeikkel és a helyesírási hibáival feladott hirdetéseik tükrözik a szolgáltatás színvonalát is.

 

 

Most találkoztam először olyan hirdetővel az interneten, aki csak kocsiban vállalja!!!! Ezzel szerintem elindult egy lefelé zuhanó színvonaltalan nyújtás és kapás.

 

 

Persze erre szokták mondani mindenki megtalálja a magáét. A panel lakásban szolgáltatók az esetek többségében nem közlik, hogy nincs egyedül, tehát itt szó sincs intimitásról vagy diszkrécióról. A kuncsaft is ki van téve kellemetlen találkozásoknak.

 

 

Természetesn aki színvonalon szolgáltat, és valóban profi abban amit hirdet, szerintem természetes, hogy a tiszteletdíj nagyságában is ez tükröződni fog.

 

 

Sajnos az a tapasztalatom, hogy a férfiak többsége a képek alapján dönt, talán el sem olvassa a hölgy hirdetési szövegét és besorolja az olcsó lotyók közé. Aztán amikor magasabb árakat hall elcsodálkozoik és lecsapja a telefont.

 

 

Hál'Istennek, azonban van olyan réteg is akinek az anyagiak nem döntő tényezők, hanem a színvonalat és a barátnői profizmust keresik.

 

 

Most kérdem én aki olyan képekkel hirdet, ahol szét van téve a lába , magához nyúl, sperma lepi el az arcát, az milyen szolgáltató lehet?

 

 

Én személy szerint az biztos, hogy soha nem tennék fel ilyen képet magamról, mert úgy gondolom, hogy az ízléses fotó sokkal többet mutat mint a pucér pina.

 

 

Azt sem győzöm hangsúlyozni, /akinek nem inge ne vegye magára / hogy az urak többsége csak szórakozik. Átveri a lányokat, lefoglalt időpotra nem megy el és esze ágában sincs kimenteni magát. Na és aki kimenti magát , mindig mosolygok magamban mert olyan, mintha egy lemezt tennék fel, a tárház majdnem mindig ugyanaz. Nem véletlen, hogy velem együtt most már nagyon sok lány csak számkijelzéses hívást fogad, de a többség ezt sem veszi figyelembe.

 

black cat

 

Az ilyen közönséges gyomor felforgató képekkel van tele a net.

 

Számomra nem létezik olyan "fontos" ember akinek pl. az én esetemben bármitől is tartania kéne ami a diszkréciót jelenti . Persze tudom azt is, hogy a panel akásban dolgozó lányoknak is van stricijük és ettől fél a legtöbb vendég. De könyörgöm azért kell szelektálni, hogy kihez mentek. Az olcsó lány ócska , közönséges fotókkal, helyesírási hibák tömkelegével még egy épkézláb mondatot sem tud leírni, tehát ha ilyenhez akartok menni, mert "olcsó" , meg fogtok döbbenni, hogy mennyi plusz felár jön rá a helyszínen, ellentétben azzal aki korrektül tájékoztat az nem fog becsapni.

 

 

És akkor ha már itt tartunk beszélhetünk a kamu képekről. A lányok több mint a fele kamu képekkel hirdet.

 

 

Van egy fórumom a neten, mint szexuálpszichológusnak. Ott is feltettem a kérdést, hogy kinek mi a véleménye a pénzért szolgáltató hölgyekről.

 

Soha nem felejtem el, egy úr azt írta, hogy ő bizony soha nem fizetne egy kurvának sem, mert nincs rákényszerülve és gusztustalannak tartja az egészet.

 

A válaszom az volt, oké nem kell ilyen lányokhoz járni, ez mindenkinek a magánügye, csak ne legyen már olyan naív, hogy nem fizet a szexért mert a legdrágább "kurva " a feleség.

 

Egy másik kedves "intelligens " úr meg azt vallotta, a kurva kétszer élvezzen egyszer amikor fizetek, másodszor amikor elmegyek. Ezt arra a kérdésemre válaszolta, hogy, hogyan viselkedik az örömlányokkal.

 

Hát igen! A többség valóban minket csak egyfajta tárgynak tekint az ő élvezetének a tárgyaként. Itt is tisztelet azoknak akik ezt nem így gondolják.

A "felszabadulás után" a VIII. kerület lett a kurvák fő területe az utcai portyázásra. Pár éve ezt betiltották.

 

Azóta ezek a lányok panel lakásokban hárman-négyen szolgáltatnak a madam vagy a strici

felügyeletével.

 

 

Gyermek prostitúció

 
 
black cat
 
 

A prostitúcióban gyakran vesznek részt gyerekek is. A tizennégy éven aluli fiatalokkal folytatott szexuális életet a törvény bünteti. A gyerek-prostitúció az alábbi főbb kategóriára osztható:

 

 • Szökött gyerekek: akik elhagyják otthonukat, és akiket nem keresnek a szülők, vagy akik újból elmennek, ahányszor megtalálják és hazaviszik őket.
 • Elcsavargók: akik alapjában véve otthon élnek, de bizonyos időszakokat távol töltenek, például kimaradnak több éjszakára.
 • Elhanyagolt gyerekek: akikkel a szüleik nem törődnek, vagy akiket nyíltan elutasítanak.
 • Eladott/ellopott gyerekek: A rokonok, szülők eladják a megélhetésük miatt, vagy gyermekkereskedők látszatürüggyel (például ingyen mozi a szegény gyereknek) összeszedik őket egy faluban, de sosem jutnak haza. Gyárakban, bordélyokban kötnek ki. (Szegény országokra jellemző)
 • Vékony pénztárcájúak: Iskolai tanulmányok folytatása, vagy magasabb életszínvonal biztosítása miatt prostitúciót vállaló gyerekek, illetve fiatalok. Megdöbbentő, de a híradások szerint sokszor mobil feltöltő kártya is elegendő ellenszolgáltatásként.

A jóléti államokban a pedofilokat a törvény üldözi és a gyermekprostitúció igénybe vételét súlyos börtönbüntetéssel torolja meg, de sok fejlődő országban ez az üldöztetés kevésbé szigorú. Emiatt sok pedofil utazik ezekbe az országokba, hogy büntetlenül vehesse igénybe gyermekprostituáltak szolgáltatásait.

 
 
black cat
 
 

 

Férfi prostitúció

 

 

A férfi prostitúció szétválasztható aszerint, hogy azonos, vagy ellenkező neműek számára ajánlják fel magukat.

Az utcán dolgozó homoszexuális szolgáltatást felajánlókat a társadalmunk megveti, említésük például a legdurvább káromkodásokban fordul elő. A bel ami az igényesebb kategóriába tartozik, míg a hímringyók általában utcán vagy aluljáróban. A jelenség szorosan kapcsolódik a gyermek prostitúcióhoz, mivel a fiúk átlagéletkora általában 15-16 év, de nem egyszer tizennégy éven aluli gyerekek. A nemi betegségekkel általában sem a kliens, sem a prostituált nem igazán törődik, így ez a réteg a legveszélyeztettebb a szexuális fertőzések szempontjából.

 

black cat

 

A gigoló és a selyemfiú olyan férfi, aki szexuális vonzerejét a nők körében anyagilag is kihasználja. Általában vagyonos hölgyekkel keresnek, tartanak kapcsolatot.

A „Chippendale fiúk” műsor keretében, gyakran csoportosan lépnek föl a nőközönség előtt, ez elsődlegesen sztriptíz műsort jelent, de előfordul, hogy felajánlkoznak közben/utána.

 

black cat

 

Transzvesztita vagy transzszexuális szolgáltatók is léteznek, akik előbbiek férfiként női ruhákkal, sminkkel, esetleg parókával vagy más külsőségekkel teszik magukat nőiessé, míg utóbbiak orvosi beavatkozásokat is végeztetnek magukon e célból (pl. mellnagyobbítás). Kuncsafti körük nagyrészt "másra" vágyó heteroszexuális vagy biszexuális férfiakból áll.

 

 

Nemzetközi ismérvek

 
 
black cat
 

Amszterdami bordély negyed

 
 

Németországban és Hollandiában és más államokban legális tevékenység a bordélyház üzemeltetése, és a prostituáltak adóznak jövedelmük után.Svédországban és Norvégiában illegális prostituáltak szolgáltatásait igénybe venni, az ipar visszaszorítása érdekében a klienseket büntetik igen szigorúan.

 
 

Szex turizmus

 
 

A szex turizmust alapvetően két dolog generálja: egyrészt a különbség különböző országokban élő emberek anyagi körülményei között, másrészt pedig a legális lehetőségek közti különbség. A szex turizmust gyakorlók tipikusan átlagos, vagy átlag feletti jövedelmű férfiak jólléti államokból, a célpontjaik pedig olyan helyek, ahol a prostitúció kevésbé szabályozott vagy legális, az átlagos életszínvonal pedig alacsony. Az az összeg, ami például egy nyugat-európai átlagkeresetű embernek csekélység, egy thai lánynak kész vagyon, amiért nagyon sok mindent kész megtenni.

Bizonyos cégek specializálódtak a szex turizmus jellegű utak megszervezésére. Elsősorban Thaiföld, Vietnam, Mexikó, Fülöp-szigetek, Kuba, Brazília, valamint Kambodzsa országokba bonyolítanak le utakat a kalandvágyó és tehetős emberek számára.

De szex turizmusnak tekinthető például az is, amikor svéd férfiak látogatnak az Oresund hídon át Koppenhágába, ahol a prostitúció, Svédországgal ellentétben, legális tevékenység. A nyugat-európai férfiak számára Magyarország is kedvelt célpont, az árak relatív alacsony szintje miatt, bár ez a különbség egyre csökken.

„A prostitúció az illetlen, a lehetetlen,

az elfogadhatatlan és a megengedhetetlen

(ugyancsak relatív) mezsgyéin tenyészik mindig."

(Betlen Anna)

 

 
 

black cat

 

 

 

 

Szex piaci körséta: lakásokba száműzték az útszéli prostikat

 

 
 

Óriási a káosz a hazai prostitúció szabályozásában. A rendelkezéseket sem a lányok, sem a hatóságok nem tartják be. Az útszélen álló örömlányok lakásokba húzódva űzik a legősibb mesterséget.

Több mint egy évtizede nem ütközik jogszabályba az, ha valaki szexuális szolgáltatást nyújt, a hazai jogrendben mégis tökéletes a káosz a prostitúció szabályozása terén. Az üzletszerű kéjelgés bűncselekményt 1993-ban helyezték hatályon kívül, de 1999 szeptemberéig még szabálysértésként kezelték. Utána „egyéb” személyi szolgáltatásként ismerték el, és vállalkozói engedélyt is ki lehet rá váltani tb- és egészségbiztosítási járulék-fizetés kötelezettségével.


– A szabályokat és kötelezettségeket csak a lányokkal tartatják be, az állam nem törődik velük – állítja Földi Ágnes, a Magyar Prostituáltak Érdekvédelmi Szövetségének elnöke. Az érdekvédő kifejti: egy 2000. márciusában hozott törvény szerint az 50 ezer lélekszám feletti településeken, ahol a közterületi prostitúció folyamatosan észlelhető, az önkormányzatoknak 90 napon belül türelmi zónát kellett volna kijelölniük. Erre azonban abban az évben csak Miskolcon került sor, az is csupán egy évig működött. Idén januárban Tiszavasváriban kijelöltek ugyan türelmi zónát, de az elmúlt tíz évben csak ezen a két településen érvényesült a jogszabály.

 
 
black cat
 
 

Ha a lány bérlőként be van jelentkezve a lakásba, nyugodtan fogadhatja a kuncsaftokat. Ha jön a rendőr, csak annyit mond: éppen a barátommal vagyok – és a hatóság tehetetlen.

 

A közterületi prostitúció a védett övezeteken kívül ugyanis nem tilos. Védett övezetnek számítanak a közutak, autóúttól és autópályától számított száz méteren belüli területek, lakott területen a főútvonaltól számított ötven méteren belüli rész, valamint a közintézmények és az egyházi ingatlanok háromszáz méteres környezete. Bár ezt a lányok igyekeznek betartani, szabálysértés miatt mégis gyakran viszik el őket. Ilyenkor a hatóság mondvacsinált okot hoz fel: szemetelést vagy közlekedésrendészeti szabálysértést.


– Éves szinten tekintélyes összeget beszednek ezzel az indokkal – tájékoztat Földi Ágnes. – A kuplerájok működtetése ugyan tilos, de lakáson fogadhatnak vendégeket a lányok, és akár tízen is kibérelhetnek erre egy helyiséget. De csak akkor, ha a bérleti szerződés mindegyikükre érvényes – figyelmeztet a prostikat védő szervezet vezetője. - Szexuális szolgáltatást eddig az ajánlhatott fel, aki rendelkezett orvosi igazolással. Ugyanakkor a New York-i egyezmény szerint, amelyhez Magyarország is csatlakozott, tilos a prostituáltakat nyilvántartásba venni. Az előírt igazolás kiadása ily módon alkotmánysértő, ezért a regisztrációnak ezt a módját január 17-én megsemmisítették. Ez így viszont tökéletes patthelyzet – figyelmeztet a szövetség elnöke.

 

black catAz Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) lapunkhoz eljuttatott tájékoztatójából az derül ki, hogy a jogszabályi háttér rendezetlensége miatt a zsaruk elsősorban a prostitúció köré szerveződött bűnözői körök felszámolását tartják fő feladatuknak. – A hazai bűnügyi tapasztalatok alapján az emberkereskedelem áldozatai az esetek többségében prostituáltak vagy ilyen tevékenységre kényszerített személyek – áll az ORFK közleményében.A rendőrök felderítése alapján elmondható, hogy ezek a bűnözői körök külföldre, Ausztriába, Hollandiába, Németországba és Olaszországba helyezték át a tevékenységüket. Ezekbe az országokba közvetítik ki a jobb kereseti lehetőség reményében jelentkező lányokat, majd a munka megszerzéséért és a szállásért az örömlányok csaknem teljes bevételét elszedik a szervezők.


A szolgáltatások ára a körülményektől függően változó. A megtűrt kocsisorokon egy orális kényeztetés átlagosan háromezret, óvszer nélkül négyezret, a szex pedig ötezret kóstál. Ezek a lányok is bevállalnak órás programokat, tíz-tizenötezer forint közötti árakon.A bérelt vagy magánlakásokon – jobb körülmények között – az árak is magasabbak, persze vannak kivételek.

– A gyermekem értelmi fogyatékos, el kell tartanom, ezért ha megszorulok anyagilag, akkor 5-6 ezerért sok mindent bevállalok, és még így is van, aki alkudozik – számol be róla az Éva művésznéven dolgozó szolgáltató. Új kitétel is megjelent a piacon: az árakat akár az is meghatározhatja, hogy a prostituálthoz milyen hirdetés alapján jut el az érdeklődő. A napilapos hirdetésekre jelentkezőktől kevesebbet kérnek a lányok. Az ilyen kuncsaftok átlagosan hatezret fizetnek a félórás, nyolcezret az egyórás programért.– Ebben normál szeretkezés és francia van benne, az extra kívánságok kétezerbe kerülnek „darabonként” – ismerteti étlapját az interneten hirdető Angel. – Akiknek internet- hozzáférésük van, azok többet is kifizetnek – folytatja a lány. – Az ő esetükben az alap nyolc- és tizenkétezer, de van aki tíz-tizenöt ezret kér, az extrák pedig 3-5 ezer között változnak.
 

 

No igen az extrák. s mint olvashattátok nagyon sok nő azért vállal be mindenféle elmebetegnek különféle fetisizmusokat, stb, mert nagyon rá van szorulva a pénzre.

 

 

Persze van kivétel is aki nem a mennyiségre, hanem a minőségre megy, ami nem negyedórás, vagy félórás szolgáltatást jelent. Tehát ismét hangsúlyozom ezek a luxus színvonalon szolgáltató hölgyek magasabb árfekvésért fogadnak és nem mindenáron.

,

 
 
 
black cat
 

 

 

A kliens
 

 

 

A kliens, vagyis a szolgáltatást igénybevevő nemét tekintve általában férfi, de kora, társadalmi helyzete nagyon változó, széles variabilitást mutat. Az indítékai különbözőek. Mindenképpen a cselekvés a szexualitásban összpontosul, de a motiváció változó: kapcsolati, házassági problémák, magány, érzelmi, gátlások felszabadítása, stb. szexuális igényüknek, kedvtelésüket, kalandvágyukat barátok, haverok elvárásának eleget téve, vagy alkohol és drog hatására, vagy státuszszimbólumként, stb.
 
 

A harmadik személy

 
 
Harmadik személy, vagy személyek / élősködők gyakran láthatatlan, de jelenlévő holdudvar, akik a ráülnek és ellenőrzik, fenyegetik és félelemben tartják, kihasználják és visszaélnek erejükkel, hatalmukkal és a kikényszerített pénzzel. A szereplőket egyetlen kapocs fűzi össze a pénz, s annak körforgása.
 
 
blackcxat
 
 

Ember kereskedelem

 
 

(ENSZ 2000. évi Bécsi Határozata alapján /a Nemzetközi Szervezett Bűnözés Elleni Egyezmény kiegészítése). Személyek toborzása, szállítása, utaztatása, átmeneti elszállásolása, vagy átvétele, fenyegetéssel vagy erőszakkal, vagy a kényszerítés egyéb formáinak alkalmazásával, elrablással, csalással, megtévesztéssel, hatalommal vagy a sebezhetőséggel való visszaélés útján, egy olyan, másik személy beleegyezésének elnyerése fizetség, illetve előnyök nyújtása/elfogadása révén, aki más személyek felett felügyeletet gyakorol, mindez azon célzattal, hogy a kizsákmányolás valamelyik formája megvalósuljon.

Az erőszak egyik súlyos formája az emberkereskedelem. A történelem során hosszú időszakon keresztül létezett a rabszolga-kereskedelem, és ez a probléma a mai napig se tűnt el teljesen. A nők adás-vétele szexuális célból nem véletlenül kapta a "fehér rabszolgaság" (white slavery)" elnevezést. A prostitúcióból élők - mivel ez sokaknak hatalmas jövedelmet hozó "iparág" - kifinomult módszerekkel veszik rá a lányokat arra, hogy előbb-utóbb prostituáltak legyenek.

 

 

 

black cat
 

 

 

Nő - és gyermek kereskedelem Európában
 
 

A nő- és gyermekkereskedelem elleni küzdelem emberjogi, egészségügyi, közigazgatási és morális kérdés is. Pontos adat közlése nagyon nehéz, de még a becslések is rémisztőek. Évente 500 000 nő és gyermek kerül nemzetközi bűnbandák kezébe. Ebből évente 120 ezret szállítanak el közép- és kelet-európai országokból nyugatra (Bulgáriából, Moldáviából, Romániából, Ukrajnából stb.). Más, nem kormányzati szervezetek ennél jóval nagyobb számokat említenek, különösen, ha tekintetbe vesszük a munkaerőként kihasznált embereket is. A tömeges megjelenés egyre élesedett az elmúlt években. A probléma okai.

 

A probléma egyik gyökere a reménytelen helyzet a származási országokban. Bulgáriában, Albánia, Moldávia a lakosság 80 százaléka a létminimum alatt él, de Romániában, Ukrajnában sem sokkal jobb a helyzet, vagy, ha Magyarország keleti és nyugati felét hasonlítjuk össze a munkanélküliség szempontjából, a tartós munkanélküliek száma nagyon magas, s egyre csak nő.
Tanulmányok igazolják, hogy a nők összehasonlíthatatlanul erősebben szenvednek a gazdasági-társadalmi változások miatt, mint a férfiak.

 

A lakosság női részének különösen kevés képzési lehetőség és munkahely áll rendelkezésére. Az áldozatok, szétzilált, vagy nem létező családi háttérrel, többnyire a társadalom legalsóbb rétegeiből származnak. Amúgy sem veszíthetnek mást, mint méltóságukat, azt azonban elveszik tőlük. Ha kevesüknek mégis sikerül elmenekülni az emberkereskedőktől, szégyenükben félnek visszatérni hazájukba.

 

 

A bekerítés, toborzás módszerei

 

 

 

Az ember kereskedők módszerei sokfélék. Felhasználnak munka- és házasságközvetítő szervezeteket, utazási irodákat, modellügynökségeket. A kapcsolatfelvétel az áldozatokkal újsághirdetéseken keresztül is történik, melyekben jól fizető külföldi munkahelyeket ígérnek, mint au-pair, pincérnői, ápolónői, háztartásvezetői, táncosnői, foto-modell, hostess stb. állások. Néhányan tudják, hogy a szex-ipar valamely területén kell dolgozniuk, az őket váró feltételekről azonban fogalmuk sincs. Még az is előfordul, hogy saját szüleik adják el a lányokat, vagy állami intézetekből idősebb kikerült diákok adják el sorstársaikat.

 

 

 

Következmények

 

 

 

black cat
 
 

A prostitúciós hálóból szinte reménytelen kikerülni úgy, ahogy a kezdetén elképzelték a bekerülők: gazdagon, fiatalon és egészségesen. Az első félévben már a kiégés, az elmagányosodás és depresszió általános tünetként jelenik meg. A nemi betegségek a HIV fertőzés előfordulása minden kliens után fokozottan nő. Fizikai fenyegetettség kiszámíthatatlan mind a klienstől, mind a futtatótól. A családtól elszakadva, kirekesztve egyre nagyobb a szakadék a társadalomba a munkaerőpiacra való visszakerülésre.

 
 

Az EU-politikájának prioritásai

 
 

Az Európai Bizottság nagy elsőbbség biztosít a nő- és gyermekkereskedelem elleni küzdelemnek; és felszólítja a tagállamokat, hogy hozzanak megfelelő törvényes intézkedéseket. A területet érintő, létező EU-programok: a STOP hálózatok, DAPHNE megelőző civil projektek, Európai Szociális Alap támogatása, PHARE a csatlakozó országoknak EU-programokon való részvétel.

 
 
black cat
 
 
Európai civil védőhálózatok
 
 

Európai szervezetek különös hangsúlyt fektetnek az országokon keresztülhaladó mobil és migráns csoportok emberjogi szempontból és a HIV/AIDS megelőzés és gondozás területén. TAMPEP (Transnational AIDS/STD Prevention Among Migrant Prostitutes in Europa), az AIDS and Mobility, az ENMP (Europian Network Male Prostitution) 27 európai ország hálózatai.

 
 
A fizetős szex kultúrája
 
 
Riport Földi Ágnessel a Magyarországi Prostituáltak Érdekvédelmi Egyesületének elnökével
 
 

black cat

 

 

- Az évek alatt kivívtunk magunknak egyfajta tiszteletet – mondja Földi Ágnes a Magyarországi Prostituáltak Érdekvédelmi Egyesületének elnöke. Az öt éve alakult, hétezer tagot számláló testület célja egyértelmű: a prostituált-probléma kulturált kezelése és megoldása.

 

Az 1999-es ún. „Maffia törvény” életbelépését követően legalizálódott Magyarországon a prostitúció. A Magyarországi Prostituáltak Érdekvédelmi Egyesülete 2000-ben alakult meg, és legfőbb feladatának a segítségnyújtást, a prostituáltaknak a társadalomba való visszailleszkedésének támogatását tartják. Az egyesülethez 2002 májusában csatlakoztak a meleg és transzszexuális prostituáltak. Hivatalosan mindenki lehet tag, aki az egyesület céljával és feladatával egyet ért. A belépési nyilatkozaton nincs külön regisztrálva, hogy ki prostituált, ki nem, tagdíj sincs.Az MPÉE feladatának tartja az érintettek folyamatos felvilágosítását: a szexuális úton terjedő betegségekről, a nem kívánt terhesség megelőzéséről, a különböző védekezési módszerekről, a szociális segítségekről, illetve lehetőségekről valamint a hivatalos ügyek intézéséről. Rendszeresen szerveznek szűrővizsgálatokat, osztanak – ingyen – óvszereket. Segítenek menedékházban elhelyezkedni a kényszer alatt dolgozó, illetve a beteg prostituáltaknak. Szerveznek még átképzéseket és tanfolyamokat is.

 

A törvény fogalom-meghatározása szerint

 

Prostituált: az a személy, aki anyagi ellenszolgáltatásért szexuális szolgáltatást nyújt.
A szexuális szolgáltatás: a prostituált olyan, a szolgáltatást igénybe vevővel való testi érintkezést is igénylő tevékenysége, amely a szolgáltatást igénybe vevő szexuális vágyának felkeltésére, illetve annak kielégítésére irányul.


A szexuális szolgáltatásra felajánlkozás: a prostituáltnak közterületen vagy nyilvános helyen máshoz címzett, a szexuális szolgáltatása nyújtására irányuló szóbeli felhívása, a prostituáltnak a szexuális szolgáltatásra irányuló ráutaló magatartása, illetve a szexuális szolgáltatást igénybe venni kívánó felhívásának elfogadása.


A szexuális szolgáltatás zaklató jellegű felajánlása: más személy mozgásának, illetve a más személy által vezetett jármű elindulásának, mozgásának megakadályozása, megzavarása, agresszív, szeméremsértő szóbeli felhívás, illetőleg a prostituált erre utaló magatartása.
Nem lehet prostitúciót folytatni az ún. védett övezetekben, nem lehet 18 éven aluli személyek részére felajánlkozni, tilos a zaklató jellegű felajánlkozás, és a törvényben meghatározott egészségügyi könyvecskével kell rendelkezni.- Miért pont Ön lett az elnök?

-Az első választásnál – amikor csak páran voltunk - engem jelöltek. Utána meg azért, mert letettem valamit az asztalra, és azóta sem hagyom lankadni az ügyet.

- Hogyan szerzik a munkatársakat?

- Attól függ, mire, kire van szükségünk. Az orvosokat, a megalakulás óta a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat adja. Külön van egy rendelő a prostituáltak számára: nőgyógyásszal, bőrgyógyásszal. A kezdetektől van jogászunk is. Pályázatírót kerestünk, hiszen az elején azt sem tudtuk, hogyan kell, sőt, hogy egyáltalán lehet-e pályáznunk. Idén – januártól – már kilencet adtunk be. Minden helyre pályázunk, ahová csak lehet, városokhoz, az Unióhoz, de például a Holland nagykövetségre is. A 2004-es beszámolónk szerint tavaly valamivel több mint 11 millió forintot kaptunk.

- Ez a pénz elég az egyesület működéséhez?

- Nincs benne működési költség. Az erre irányuló pályázatainkat forráshiányra hivatkozva utasítja el az Esélyegyenlőségi Minisztérium… Vagyis nyerünk, csak nem kapunk pénzt. A tárcánál egyébként is tradíció, hogy nem tekintik hátrányos helyzetűnek a prostituáltakat. A miniszter asszonyok, Lévai Katalin és Göncz Kinga, nem tudják, hogy nem nekik kell hozzájárulniuk a prostitúció legalizálásához, hiszen az már korábban, 1999-ben megtörtént.

- Találkozott személyesen valamelyikükkel?

- Mind a kettővel.

- Akkor ezt elmondta nekik is.

- Lévai Katalin egy évig volt miniszter, ez alatt a prostituáltak egyesületének nyolc levelére nem válaszolt, amikor odamentünk demonstrálni, kidobott minket az irodából. Göncz Kingának egy hónapja olvastam az újságban a nyilatkozatát, mely szerint nem járul hozzá a prostitúció legalizálásához…

A törvények szerint 2000. március 1-re minden olyan településen, amely 50 ezernél nagyobb lélekszámú, türelmi zónákat kell kijelölni. Eddig egyet se jelöltek ki Magyarországon. Ennek alapján a közösségek mulasztásos törvénysértést követnek el. Szankció nincs.

- A honlapjukon is olvasható, hogy feladatuknak tekintik a társadalomba való visszailleszkedés segítését. Miért kell visszailleszkedni, hiszen ez is egy választott szakma, miért kellene mást csinálni?

- Mondok egy példát. Az egyesület egyik vezetőségi tagja egy harmincöt éves hölgy. Külker főiskolát végzett, van két nyelvvizsgája, és nyolc éve prostituált. Szeretné abbahagyni - de ennyi idő alatt sokat változott a világ, nem tud munkát találni. Hiába ír önéletrajzot, jár állásinterjúkra, szakmai gyakorlata, tapasztalata nincs. Megkerestünk szakembereket, fejvadászokat, ők sem tudtak segíteni, tanácsot adni. Most nyertünk egy oktatási pályázatot, amelybe felvettük. Az itt eltöltött másfél évet be tudja majd írni az önéletrajzába. És ez csak egy példa a visszailleszkedés nehézségére.

- Szélsőséges példa, nem?

 

black cat- Sajnos mindennapos.

- Sokan gondolják, gondoljuk úgy, hogy nem lesz valaki prostituált diplomával.

- Ebben a már említett oktatási pályázatban tizenöt nő számára tudunk képzést biztosítani. Százötven jelentkező van… Felállítottunk egy gyakorlatot, egy osztályozási rendszert a szelektálásra. A korral kezdjük: minél idősebb valaki, annál kevesebb az esélye arra, hogy tovább dolgozzon, a prostitúcióból befolyó pénzből éljen. Ha valaki mondjuk tanult, de még csak húsz éves, akkor „neki még van ideje”, szemben azzal, aki elmúlt negyven. Vállaltuk azt is, hogy akik elvégzik ezt az iskolát, azoknak gondoskodunk munkahelyről. Sőt, az egyesület is szeretne alkalmazni négy főt, hiszen azok tudják legjobban segíteni saját társaikat a kiszállásból, akik maguk is ezzel foglalkoztak.

- Türelmi zónákat nem jelölnek ki, egyelőre. A New York-i egyezmény a nyilvános házak működését tiltja. A svéd modellel önök nem értenek egyet, holott a minisztérium pont ezt a formát tartaná elfogadhatónak.

- A modell szerint a prostituált ott állhat és kínálhatja fel magát, ahol akarja. Őt nem, csak azt a férfit büntetik, aki igénybe veszi a szolgáltatásait. Ebben az esetben annak a prostituáltnak, aki ebből él, kellene a saját kuncsaftja ellen vallania a rendőrségen. Egy ilyen gyakorlattal csak azt érnék el, hogy olyan lenne a prostitúció, mint 1999 előtt: elérhetetlen, láthatatlan és megszólíthatatlan. Visszavonulnának – még jobban – az illegális lakásokba. Nem hirdetnének, hanem kezek között terjednének a telefonszámok. Nem tudnánk segíteni rajtuk, mert nem ismernék el, hogy prostituáltak.

- Ki és miért választja ezt az életet? Egy kolléganőm azt mondja, hogy takarítani, mosogatni és utcát söpörni mindig lehet…

- De hol? A prostituáltak legtöbbje a leghátrányosabb helyzetű társadalmi osztályból származik. Kilencven százalékuk albérletben lakik, mert vagy volt állami gondozottak, vagy olyan a családi hátterük, hogy nem lakhatnak otthon. Valóban lehet mosogatni, havi ötvenezerér, jó esetben minimálbérért. Utánajártam, mennyibe kerül egy szobát bérelni. Színvonalasé húszezer, udvari vécével, mosakodó lavórral tízezernél kezdődik. A minimálbér 57 ezer forint, ebből tíz a szoba, ötezer a BKV bérlet. Általában nőkről van szó, kellenek alapvető tisztasági szerek is. Ha csak a tampont, a legolcsóbb mosószert, szappant számoljuk, az is minimum ötezer forint havonta. Máris elköltöttünk húszezret. De persze enni sem kell mindennap…

- Prostituáltként mennyit lehet megkeresni?

- Legrosszabb esetben is 150 ezret. Csakhogy feketén - ez a legnagyobb tragédia. Ha egy lány, aki évek óta dolgozik, az albérlet és a kiadásai mellett esetleg össze tudott spórolni kétmillió forintot, akkor sincs esélye arra, hogy lakást vegyen például. Nem írhatja be munkahelynek, hogy a 100-as út mellett áll. Hitelt sem kapna. És prostituált egy, öt, tíz évig. Fizeti az alpit, ahogyan öregszik, egyre rosszabbat és olcsóbbat. Eltelik tíz év, nem tud elhelyezkedni, még akkor sem, ha egyébként piacképes szakmája van. Ma már egy gyorsétterembe asztalleszedőnek is ötoldalas életrajz kell. Mit írjon be negyvenévesen? Ezért a visszailleszkedés a legnagyobb problémánk.

- Legjobb esetben mennyit keresnek?

- Egymilliót.

 
 
black cat
 
 

- Ahhoz hol kell állni?

- Nem az utcán.

- Lehet különbséget tenni aközött, aki az utcán áll, és aki egy bárban ül?

- Óriási különbség van. Iskolázottságban, megjelenésben, illetve hogy utóbbiak kilencvenkilenc százalékban önként, kényszer nélkül választották ezt a munkát. Több nyelven beszélnek és kulturáltak.

 

blackcat- Az egymilliós kategória. Gondolom nem is ők vannak igazán rossz helyzetben.

- Aki az utcán áll ki van téve a mínusz 25 foknak, a plusz 40-nek, a stricinek, a helypénzszedőnek, a kuncsaftnak. Egy vadidegen férfi vadidegen autójába kell beszállnia, dolgoznia, húsz másodperces ismerkedés után.

- Ezért mennyit kap alkalmanként?

- Változó, az utcán is sok mindentől függ. Franciától a komplettig, ezresenként változik. Az is változik, hogy ebből mennyit kapnak a stricik. Van, hogy bizonyos százalékot kérnek, mások konkrét összegeket vesznek el.

- A stricikkel szemben tud védettséget adni az egyesület?

- Az évek alatt kivívtunk magunknak egyfajta tiszteletet. Ha egy strici pontosan tudja, hogy mi hoztunk el egy lányt, nem alkalmaz velünk szemben semmit. Ha egy lányon észreveszem, hogy bántják, és el akar jönni, akkor elhozom. Ha nem tetszik, forduljon a rendőrséghez, jelentsen fel. De kapaszkodjon meg: a lány minden esetben visszamegy a stricijéhez. Egyszer öt hónap alatt háromszor hoztunk és helyeztünk el valakit egy menedékhelyen. Amikor ezek után negyedszer is visszament, én is besokalltam.

- A családja, barátai mit szólnak a munkájához?

- Vegyes a kép. Először nagyon zavarta őket, főleg a fiamat. A nagyobb értelemben vett család egy része elég elutasítóan viselkedik. Az bánt, hogy sokan közülük lehetőséget sem adnak arra, hogy elmagyarázzam, miért teszem.

- Nyugdíjas munka lesz ez?

- Azt szeretném, ha elérnénk, hogy az érdekképviselet egy idő után csak jelképes legyen. Olyan civil szervezetté váljon, amelynek nem kell egyfolytában nyilatkozni, politikusokkal levelezni, demonstrálni, emberi jogi szervezetekkel kapcsolatot tartani – mert megszűnik a prostituáltak hátrányos megkülönböztetése. Lehet, hogy ez álom, és majd felébredek. De bízom benne, hogy egyszer megoldódik a helyzet, lesz előrelépés. Ismerem magamat: semmit nem adok fel, amíg a végére nem érek.

A Nemzetközi Prostituált Szervezetnek a magyar egyesület is tagja. Idén július-augusztusban rendeznek is egy kelet-európai konferenciát. Prostituáltak részvételével, hiszen, ahogy az elnök mondja, senki sem tudja jobban elmondani a problémájukat, mint ők maguk.

 
 
black cat
 
 

A prostitúció visszaszorításáért a Magyarországi Prostituáltak Érdekvédelmi Egyesületének megfogalmazásában:

Követeléseink

 
 

1.
A bűnüldöző hatóságok folytassanak aktív felderítést a kiskorúakat pénzért szexuálisan kihasználó kliensek ellen, valamint bármiféle, a prostitúció szervezésére irányuló bűncselekmény feltárására.

2.
Minősüljön bűncselekménynek a kiskorú prostitúciójának szándékos vagy gondatlan előmozdítása is. Ide tartozik egyebek között a vendéglátó- és egyéb nyilvános helyeken a kiskorúak prostitúciójának eltűrése. Az ilyen helyeket néhány hónapra kötelezően zárják be.

3.
A kormány tegye érdekeltté a gyermekvédelem rendszerét, különösen az állami nevelőintézeteket az ellátott gyerekek prostitúciójának megelőzésében és megakadályozásában. Így például a bentlakásos gyermekvédelmi intézmények ne kaphassanak fejkvótát arra az időre, mialatt a gondozott gyerek szökésben van. A gyermekvédelemben foglalkoztatottak legyenek hivatásuknál fogva kötelesek jelenteni a gondozásukban álló gyermekek prostitúciójára utaló körülményeket és kapjanak hatósági védelmet a futtatókkal szemben.

 

black cat


4.
Az Országgyűlés alkosson a prostituáltak kilépését elősegítő törvényt, a kilépni szándékozók kapjanak védelmét és komplex támogatást - melyre attól függetlenül legyenek jogosultak, hogy tudnak-e, mernek-e terhelő vallomást tenni futtatóikra, klienseikre. A volt prostituáltak részére a kormány létesítsen védett menedékházakat. A prostituáltak túlnyomórészt erőszak áldozatai, az őket büntető szabályok fokozzák a striciktől való függőségüket és ellentétesek a New York-i egyezménnyel. A prostituáltak büntetlensége ezért elengedhetetlen.

5.
A kormány tegye érdekeltté a rendőrséget a prostitúció visszaszorításában. A rendőrség működtessen a prostitúciót felderítő különleges szolgálatot, amelynek a prostitúciót szervező bűnözők leleplezésén kívül feladata lenne a kiskorúak kiemelése a prostitúcióból, továbbá a nagykorú prostituáltakat rendszeresen megkérdezni, hogy igényelnek-e hatósági védelmet a futtatókkal szembeni biztonságuk megteremtéséhez, segítséget a hatóságoktól és civil szervezetektől a prostitúcióból való kilépésükhöz.

6.
Az Országgyűlés iktassa be a valamennyi típusú nemzetbiztonsági ellenőrzésbe annak vizsgálatát, hogy az átvilágítandó személy kliensként vagy más módon kihasználja-e mások prostitúcióját. Ne tölthessen be fontos és bizalmas munkakört, ne dolgozhasson sem a rendőrségben, sem az igazságszolgáltatásban, sem más hatóságnál olyan személy, aki mások prostitúcióját kihasználja.

7.
A Legfelsőbb Bíróság mondja ki, hogy a prostituáltakat minden esetben sértettnek kell tekinteni a futtatóik elleni büntetőeljárások során - és vonja vissza az ezzel ellentétes 3/1999. számú jogegységi határozatot.

 
 
black cat
 
 

Szex munkások tréningeztek

 

 

A szexiparra és a prostitúcióra költenek a legtöbbet a világon, köztük Magyarországon is.

 

A Szex munkások Érdekvédelmi Egyesülete másfél éve egy EU-s projekt keretein belül 47,7 millió forintot költ tréningekkel, jogsegélyszolgálattal arra, hogy a korábbinál is alkalmasabban segíthesse a szex munkás nőket és férfiakat.

Kevesen tudják, hogy a szex munkás szó mit is jelent. Ez a kifejezés nem esik negatív morális megítélés alá, és történelmileg sincs megbélyegezve. A szex munkás egy olyan gyűjtőfogalom, amibe beletartozik mindenki, aki a szex-iparban dolgozik. Többek között lehetnek go-go táncosok, eszkort hölgyek, dominák, peep-showk alkalmazottjai, telefon szex operátorok, utcai szex munkások, erotikus modellek vagy pornófilm szereplők.

 

Az idén 10 éves Szex munkások Érdekvédelmi Egyesülete szerint egységesíteni kellene a szex munkásokra vonatkozó jogalkalmazási gyakorlatot. Dr. Árva Tamás, a jogsegélyszolgálat munkájában részt vevő ügyvéd szerint erre azért volna szükség, mert Magyarországon jelentős területi eltérések mutatkoznak ugyanazon cselekmény megítélésben. - Budapesten például egy szabálysértésért kisebb büntetést szabnak ki a prostituáltra, mint vidéken. Az egyesület által második éve működtetett jogsegélyszolgálat elsődleges célja a jogi segítségnyújtás, hosszú távú célja pedig az, hogy egységesítsék a hazai jogalkalmazási gyakorlatot - mondta Árva Tamás.

 

A pályázati pénzből azon dolgoznak, hogy a magyar társadalom minél inkább elfogadja a prostituáltak emberi jogait és csökkenjen a kiszolgáltatottságuk. A Társadalmi Megújulási Operatív Program (TAMOP) keretében létrejött program 2008 decemberében indult és 2010 november végig tart. Árva Tamás elmondta, mintegy 48 millió forintot nyertek a pályázaton, melynek hosszú távú célja a szex munkások emberi jogainak, beleértve a munkához való jogot, érvényesítése, elfogadása, kiszolgáltatottságuk csökkentése és az esélyegyenlőségi helyzetük javítása.

 

black cat

 

Dr.Árva Tamás szerint a szex munkások jogkövető magatartása sokat fejlődött az elmúlt időszakban. Korábban a szex munkások akkor keresték meg a jogsegélyszolgálatot, amikor már eljárás folyt ellenük, mára azonban a probléma megelőzése érdekében keresik fel őket, jogszabályi háttérről kérnek tájékoztatást.

 

Dr. Borai Ákos, jogi szakértő szerint a megrendezett migrációs tréningek elsősorban a hasznos ismeretek közvetítése miatt jelentős. - Jelen projekt az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. E szerint Uniós irányelveket jelenít meg, és pontosan az a célja, hogy azt kommunikálja kifelé: a szex munkásoknak jogai vannak a magyar társadalomban - mondta Borai Ákos.

 

Földi Ágnes, a Szex munkások Érdekvédelmi Egyesületének elnöke elmondta ma, körülbelül 15 ezer szex munkás tevékenykedik Magyarországon. - Az egyesület jelenlegi pártoló tagjainak száma 1200 fő, de a pártoló tagok toborzásával az indulás óta 300-al emelkedett. A szex munkások vállalkozóvá válása 2007-ben kezdődött meg, célunk az egyéni vállalkozók számának növelése, továbbá az egyéb pártoló tagok - ügyvédek, szakértők - körének szélesítése - tette hozzá Földi Ágnes.

 

 

Igaz történet: egy prosti is megjavulhat egy férfi vallomása
 
 

Harmincéves, jóképűnek mondott, vagány srác vagyok. Először néhány évvel ezelőtt, az akkor rosszul működő kapcsolatom idején kerestem fel egy örömlányt, aztán amikor az akkori partneremmel szétváltak az útjaink, egyre sűrűbben vettem igénybe ezt a „szolgáltatást”.
Emellett persze „normálisan” is ismerkedtem, de úgy gondoltam, egy-egy kötöttségektől mentes, gyors együttlét sokkal jobban belefér az életembe, mint az udvarlással, kompromisszumokkal teli kapcsolat.

Egy neves multi cég munkatársa voltam (ma már középvezetője), jó fizetéssel, autóval, mobiltelefonnal, de tudtam, hogy feljebb csak úgy léphetek, ha minden időmet a cégnek áldozom, korán megyek, későn jövök, és nem ritkán még a hétvégémet is munkával töltöm.
Nem mentegetem magamat, de nagyítóval kellett volna keresnem azt a lányt, aki elviseli a hajszás napjaimat és kitart mellettem.

Szóval, ezért jártam hébe-hóba örömlányokhoz, és azt hittem, jó ideig elleszek ezzel az életmóddal. Másfél évig ment is így, de a Gabival való találkozásom felborította a terveimet.

 

black cat


Nem szerettem egy helyre járni, ezért gyakran „próbáltam ki” új lányokat. (Ha ilyen örömszerzésre adja a fejét az ember, mindig megtalálja a lehetőségeket. Addig nem is gondoltam volna, hány férfi ismerősöm él hasonlóan.)
Egyik alkalmi üzleti partnerem ajánlására hívtam fel Gabit. „Kicsit járatlan még ebben a szakmában, de  szerintem nagyon ügyes és hamar beletanul” – mondta Csaba.

Este fel is hívtam és megbeszéltük a „randit”. Másnap izgatottan-kíváncsian róttam felfelé a lépcsőfokokat a lift nélküli bérház harmadik emeletére. A megbeszélt kód szerint becsöngettem, és már nyílt is az ajtó.
Sokkal szebb lány állt előttem, mint akit a hangja alapján elképzeltem. Nem olyan volt, mint amire a „foglalkozása” alapján számítottam, jóval ártatlanabb. Úgy nézett rám, mint egy félénk diáklány, aki nem tanulta meg a leckéjét és legszívesebben elbújna a tanára elől. (Persze lehet, hogy ez csak nekem tűnt fel, hiszen nem kevés tapasztalatom volt már az ilyen lányok terén.)

– Gyere be! – mondta könnyedén, ahogy a profik szokták, de láttam rajta, milyen nehéz neki ez a laza stílus. Igaza volt Csabának, ő még tényleg kezdő.
Elhadarta a hogyan és mit szeretnél kérdést, közölte a tarifát, és lélegzetvisszafojtva várta, mit felelek.


– Először csak beszélgetnék – mondtam és magam is meglepődtem, miért nem döntöm ezt a jó csajt. Mert csinos volt, az nem vitás. És kívántam is. Kevés férfi tudna ellenállni egy ilyen igézően szép kék szemnek, természetes barna hajnak, nőiesen telt kebelnek, amit igencsak látni engedett csábos ruhája. Csak ne láttam volna a félelmet a szemében.


– Jól van, akkor beszélgessünk – válaszolta, és mintha megkönnyebbült volna. – Először jársz ilyen helyen?


„Nem, dehogy! Sokkal nagyobb tapasztalatom van ezen a téren, mint neked!” – dübörgött a fejemben, de ehelyett ezt feleltem:


– Igen, az igazat megvallva, nem tudom, hogyan kellene most viselkednem.


– Ugyan, ne szégyelld magad! Egyáltalán nem ciki ez a mai világban. Tudod, amiért ilyen őszinte voltál, elárulom, hogy én sem régóta vagyok a szakmában.


– Miért csinálod ezt?


– Még tanulok, és abból a pénzből, amit a szüleimtől kapok, meg a reggeli újságkihordással keresek, nem tudnám eltartani magamat, nemhogy ezt a bérelt kis lakást. Már majdnem visszaköltöztem a szüleimhez, amikor jött a barátnőm mentő ötlete. Már csak egy évem van hátra a főiskolán, és csak néhány órát kell bevállalnom hetente… Nem is tudom, miért mondom ezt el neked. Most biztosan tapasztalatlan kezdőnek tartasz, aki nem éri meg a pénzét. De bebizonyítom, hogy nem fogsz csalódni bennem – mondta, miközben nagy hévvel végigsimított miniszoknyás lábán. Annyira édesen és profihoz egyáltalán nem illően csinálta, hogy megsajnáltam.


– Figyelj, kislány! Én…


– Gabi. Gyere, mond el mire vágysz– búgta. – Tudod, tetszel nekem. Persze csókról szó sem lehet, az sokkal intimebb ennél. De azért igyekszem mindenben a kedvedben járni. Nem akarlak siettetni, mert ráérek. Sőt olyat kínálok neked, amit még senkinek: az egész estém a tiéd lehet. Ma már nem várok senkit. Gyere, igyál egy pohár bort, az majd feloldja a gátlásaidat – csacsogta mosolyogva. Nekem, aki már annyi mindent kipróbáltam az életemben, holott a szavai ellenére igazából neki lett volna szüksége egy kis bátorításra.


– Csak ha te is iszol velem.


– Rendben. Rád bízom a dugóhúzót, biztosan jobban boldogulsz vele, mint én – mondta nevetve, és kézen fogva húzott maga utána konyhába.


Egészen furcsára, de igen szenvedélyesre sikerült az este. Mire az egész üveget kivégeztük, igazán oldott lett köztünk a hangulat. Gabi is lazább, csábítóbb lett. Forró, mindkettőnket kimerítő édes éjszakát töltöttünk együtt, és az ilyen lányokkal ellentétben minden percét élvezte, nem játszotta el, nála igazi volt az orgazmus. De csók (ahogy előre megmondta) nem esett. Igaz, nem is hiányoltam, mert tudtam, hogy ez „náluk” nem szokás.
Nem beszéltünk meg újabb időpontot, de nem is volt szükség rá, láttam a szemében, hogy tudja, úgyis felhívom.


Másnap egész nap azon töprengtem, mit tegyek. Tudtam, ha felhívom, valami elkezdődik kettőnk között, annak ellenére, hogy nem én vagyok az egyetlen férfi az életében. És nem akartam kötődni. Aztán fél óra múlva meg igen. És azt sem akartam, hogy más ölelje…
Nem tudtam, mit tegyek. Kínzott a vágy, hogy újra lássam, átöleljem, megmentsem ettől az élettől, de nem tudtam, hogy mindezt sajnálatból akarom-e, vagy mert beleszerettem.
Hirtelen ötlettől vezérelve elmentem egy régebbi lányhoz. Kíváncsi voltam, hogy az a vérbeli profi örömlány ki tudja-e irtani a fejemből a Gabival töltött éjszaka emlékét.


– Most valahogy olyan más vagy – mondta a lány. – Eddig még soha nem volt lelkiismeret-furdalásod azért, amit teszel. Most meg mintha félnél, mi lesz, ha megtudja a kedvesed.
– Nem járok senkivel.


– Lehet, de akkor sem vagy itt egészen. Valami megváltozott benned.


– Sokan voltak nálad azóta? – kérdeztem Gabitól, amikor két nap múlva felmentem hozzá.


– Milyen választ szeretnél? – nézett rám vesébe látó szemmel.


– Nem tudom. Olyan jó volna azt hallani, hogy tegnapelőtt óta nem volt itt senki. De megértem, hogy ez lehetetlen.


– Hát… lehet, hogy hamarosan felkopik az állam… – próbálta tréfásra venni a választ.


– Mennyi pénzre van szükséged?


– Most nem ez a lényeg. Gyere, hadd kényeztesselek egy kicsit!


– Nem. Én komolyan gondolom. Nem szeretném, ha ebből élnél.


– Ugyan, ilyen csak a filmekben van. Egyvalamit jól megtanultam az élettől: sosem ígérek olyat, amit nem tudok betartani. Te se tedd!


– De én nem akarok osztozni rajtad.


– Ez azért nem ilyen egyszerű. Bármikor feljöhetsz hozzám, csak szólj előtte. Aztán majd összetalálkozol valahol egy helyes lánnyal és rájössz, hogy ő az, aki megérdemel téged, aki tiszta. Én csak egy…


– Nem. Te nem vagy az. Még nem. És azt szeretném, ha nem is válnál olyanná, mint azok a lányok. Hidd el, tudom, mit beszélek. Nézd, én nagyon hajszás életet élek. Reggeltől estig dolgozom, néha még hétvégén is, de amikor csak tudok, eljövök hozzád, és támogatlak, ameddig kell. De ígérd meg, hogy felhagysz ezzel az élettel!
Így is lett. Talán, mert Gabi is hitt a mesében, abban, hogy mindez igaz lehet. A harmadik alkalommal már annyira közel engedett magához, hogy megcsókolt. Úgy, ahogy kell.

Ahogyan azóta is teszi minden este, ha fáradtan hazaérek a munkából. Mert felmondta a bérelt lakást, felszámolta a szerencsére még alig elkezdődött múltját, és hozzám költözött. Nappal tanul és rendben tartja a lakást, este finom étellel és szenvedélyes csókokkal vár. Nagyon megértő társ, aki mellett nem is vágyom másra. Miatta én is felszámoltam a múltamat.

 

 
 
black cat
 
 
Egy szex munkás története: önmagamtól lettem prosti

 

 


Sokan törik a fejüket, hogyan lehetne valahogy pénzt csinálni és túlélni a nehezebb időszakot. A kevésbé fantáziadúsak csak megpróbálják értékeiket pénzzé tenni a neten, vagy esetleg mosogatnak munka után egy étteremben, addig Rebekka a testét bocsátotta áruba.

Rebekka Couser üzletének befellegzett, mert egy lap leleplezte. Feketén fehéren megírta, hogy a hajdani pertshire -i diáklány hogyan tőkésítette bájait a Twitter közösségi oldalán. Rebekkának nem volt más választása, mint mindent beismerni. Kiderült, hetente kb. 3 ezer fontot keresett azzal, hogy naponta átlag öt kuncsaftot „szórakoztatott” a lakásán vagy egyéb helyeken. A szaftos cikk és a címlapfotók után állítja, soha többé nem csinál ilyesmit, és már csak attól fél, hogy középosztálybeli családja esetleg kiközösíti.


Buta, és veszélyes játékot űztem, ma már tudom. Amikor leleplezett az újság, rettenetesen megijedtem. Iszonyú volt szembesülni a tetteimmel. Ma már csak egyet tehetek: reménykedem, hogy a szüleim nem taszítanak el, mert akkor egyszerűen nem lesz senkim. Nem élném túl. Rettenetes, hogy én okoztam nekik a keserű órákat. Megígértem nekik, hogy vége. Esküszöm, idővel még büszkék lesznek rám.”

 
 
black cat
 
 
Elhatároztam
 

Annak ellenére, hogy Rebekka jó körülmények között élt, a családja mindenben támogatta, rosszul érezte magát, mivel nem volt képes magát megfelelő szinten eltartani. Egy évi 19 ezer fontos állást szeretett volna megkapni, de nem jött össze.

„Jó családból valóként megszoktam, hogy elegáns helyekre járok enni, divatos ruhákat vehetek. Amikor befejeztem az egyetemet, megfogadtam, nem szipolyozom a szüleimet és a saját lábamra állok. Mivel mindig jó körülmények között éltem, olyan állásra vágytam, amelynek jövedelme lehetővé teszik, hogy ne csökkenjen az életszínvonalam.

Nagyon szerettem volna valami zsíros helyet megcsípni. Keresgélés közben láttam a neten, az escort-cégek heti 1500 fontot is ajánlanak. Már a gondolatára is kirázott a hideg, hogy ilyesmit csináljak, ám éjszakánként azt számolgattam, milyen jó pénzeket szakíthatnék, és végre tényleg független lehetnék.”

Aztán egy heti sikertelen állásvadászat után márciusban Rebekka elhatározta, hogy az addig elképzelhetetlen lépést megteszi. „Nem láttam más kiutat. Lehet, hogy őrültségnek tűnik, de inkább áruba bocsátottam a testem, minthogy a szüleimet pumpoljam.” Eleinte arra gondolt, egy weboldalt készít magának, de mivel hasonló site-ok százaiba botlott, inkább valami egyéb marketingen törte a fejét. Nyilvánvalónak tűnt, hogy valamelyik közösségi oldalról kéne toborozni a pácienseket.

„Regisztráltam a Twitteren Lottie néven, elkészítettem a profilomat: 'Helló, Lottie vagyok, egy barátságos lány Dundee-ből. Óránként 125 fontért élvezheted a társaságom.' Két órán belül horogra akadt az első hal. A következő estére már meg is beszéltük a találkát.”

 
 
black cat
 
 
Megtettem
 
 

„Iszonyúan ideges voltam az első alkalommal. A közelben lakó pasi a lakására hívott. Fogalmam sem volt, mire számíthatok, és naivan reméltem, csak egy vacsi mellett akar velem beszélgetni. Talán nem is mindig akarják a szexet, reménykedtem.

Aztán beléptem, és szinte rögtön kiderült, mit akart pontosan. Késő volt kereket oldani. Megpróbáltam közben másra gondolni. Aztán hazamentem a könnyeimmel küszködve, és rosszul voltam attól, amit tettem.


De! Táskámban ott lapult 400 font. Utáltam magam, amiért ezt csinálom, de túltettem magam rajta, és azzal győzködtem, nem kell életem végéig ezzel foglalkoznom. Azt mondogattam, mint egy mantrát, ez is csak egy munka, és végül is szerepet játszom.”


Rebekkának hamarosan saját vendégköre lett, és folyamatosan a net előtt ült, amikor nem dolgozott. A következő fél évben teljes gőzzel ment az üzem. A 17 évestől a 70 évesig, a kövértől a soványig, a jóképűtől a rondáig mindenféle pasi megfordult az ágyában. „Sosem volt semmilyen probléma, amíg betartották a játékszabályokat, benne voltak a biztonsági intézkedésekben és nem feszegették a határokat, amiket kitűztem.

” Egy hónap múlva 12 ezer font volt a számláján. Fél év alatt 78 ezer fontot keresett, ami messze több mint a normál brit bér. Ahogy ömlött a pénz, Rebekka úgy vesztette el érdeklődését az anyagiak iránt. „Amikor bőven volt, már nem érdekelt igazán. Belegondoltam, hogy ez így nem élet, és legszívesebben abbahagytam volna.”


 


Lebuktam


 
black cat
 
 

Aztán kicsúszott minden a kezéből. Megkereste egy riporter a helyi laptól és rákérdezett, mit is csinál a Twitteren. „Az első gondolatom az volt, Atyavilág! Mi lesz, ha a szüleim is rájönnek? Pár nap múlva ott virított a képem a címlapon. Rettenetes csömört éreztem. Amikor anyám hívogatni kezdett, nem vettem fel a telefont. Képtelen voltam rá. Aztán utóbb mégis a kagylóért nyúltam, és csak annyit tudtam kinyögni, bocsánat.


Megmagyarázni nem tudtam. Mit is mondhattam volna! Nem kényszerítettek, saját akaratomból lettem prostituált. Két nappal később hazamentem. Azt hittem, kiabálni fognak velem, üvöltöznek, de csendben maradtak, ami még fájóbb volt. Rémesen érezhették magukat. Habár már korábban eldöntöttem, abbahagyom, többé nem volt kérdés, hogy így teszek.

Visszatekintve hihetetlen, amit tettem. Most egy rendes állást keresek, hogy bebizonyítsam a családomnak, értékes ember vagyok. Az ember néha csinál olyat, amit később megbán. Remélem, még nem késő, hogy rendbe jöjjön az életem.”

 

 

 

Igaz történet: utcalányt csinált belőlem
 

 

 

black cat
 
 

Lépésről lépésre vált pokollá az életem András mellett. Utáltam magamat, az egész világot, de leginkább őt. Nem bántam volna, ha meghalok. Vagy meghal…  

Házasságunk Andrással amolyan régimódi frigy volt. A szülők már gyerekkorunkban egymásnak szántak minket – az iskolát járva sem lehetett kérdéses, kivel megyek a bálba, ki kísér haza, kivel csókolózom először és ki lesz az első az ágyban.


Bandi szinte mindenben tartotta magát a szülei elképzeléséhez, csak éppen a  nászéjszakát hozta jóval előrébb:alig voltam tizennégy éves, amikor kierőszakolta.

Ő tizenhat múlt és nagyon rámenős volt. Semmi kedvem nem volt hozzá, de hamar megunta a győzködést és néhány pofonnal szerzett nyomatékot szándékának. Nem volt udvarlás, sem csók, csak úgy durr bele...


Nem meséltem el anyunak, mi történt a pajtában, de azt elmondtam, hogy megütött. Nem nagyon, de többször.
– Néha apádnak is eljár a keze – vigasztalt a mama –, mert a férfiak már csak ilyenek, de attól még lehet jó ember.


Hát én ehhez tartottam magam. Tűrtem a verést, és azt is, hogy attól kezdve András rendszeresen elvigyen valamilyen csöndes helyre és a magáévá tegyen.  Nem élveztem, de rossz sem volt: furcsa érzés járta át közben a testemet. Néztem az eget vagy a mennyezetet, közben alig vártam, hogy vége legyen.


Tizenhét voltam, amikor férjhez adtak a szüleim – azt hittem, hogy terhes vagyok, óriási botrány lett belőle és a szülők belekényszerítettek minket a házasságba. Szerencsére utána kiderült, hogy vaklárma volt a terhesség, de hiába nem volt szerelem, nem csinálhattuk vissza a dolgot...


Andrásban azonban dolgozott a sértődöttség, hogy az apja szabta meg neki, mit csináljon és mikor, ezért nem sokkal a nász után azt mondta:
– Elhúzunk innen Pestre, jobb életünk lesz ott, mint bárkinek a faluban.

Úgyhogy hamarosan búcsút intettünk a kis dunántúli településnek és feljöttünk Pestre, bérelt lakásba.
Eleinte tényleg jó volt, egész más, mint otthon. Munkát is találtunk, de András olyan gyorsan belecsöppent az itteni életbe, hogy estéken át hiába vártam.

 

black catAztán egyik este egy nőt hozott haza. Azt mondta, jó ismerőse, és most nálunk fog lakni, mert nincs hová mennie. Kifakadtam.


– Nem lesz nekünk már rendes életünk sosem? A kurvádat is idehozod nekem? – Mert, hogy az a nő nem csupán a lakótársa volt, ezt nem tudtam nem észrevenni. Nem is csináltak titkot belőle.
– Aranytojást tojó tyúkocska – árulta el bizalmasan András, aztán szégyenkezve bevallotta: – Editke, odalett minden pénzünk.

Tudod, a haverokkal meg akartuk forgatni, de a Dezső eltűnt az egésszel. Segíts nekem, apámék megölnek, ha megtudják, hogy ennyire jutottam Pesten!
Úgyhogy egyszer csak azon kaptam magam, hogy a másik nővel együtt én is ott állok az út szélén és árulom magam. Prostituált lettem.


Nem volt nagy különbség. Előtte sem élveztem, most is csak annyi volt a dolgom, hogy tűrjem, ha a férfinak kedve van. Nem mondom, jobban éltünk, de mintha kipusztult volna belőlem valami.
Csak attól rettegtem, nehogy egyszer ismerős álljon meg az út szélen, nehogy megtudják, mi lett belőlem, nehogy elmondják a szüleimnek. Belehalnának, az biztos.


András igazi állat lett. Csak az elején kérlelt, hogy tegyem meg érte és a szerelmünkért. Aztán hamar beletanult a dologba. A téri srácok kiokosították. Úgy ütött, hogy ne legyen nyoma de sokáig fájjon. Egyik nap telt a másik után. Autó jött, autó ment, egyik-másik megállt.

 

 
black cat
 

 

 

Segítség! Prostihoz jár a férjem
 

 

 

Bár ezen a téren is emancipálódunk, még mindig elsősorban a férfiakra jellemző, hogy pénzért vásárolnak szexuális szolgáltatást. A prostitúciót pedig nemcsak a facér srácok éltetik, hanem a férjek, családapák vonzalma is. Két asszony mesélt nekünk arról, mit éreztek, amikor tudomást szereztek férjük „ügyeiről”.

Mónika egy magánnyomozótól tudta meg, hogy férje vidéki üzleti útjain miféle örömökkel él. –Álmomban sem gondoltam volna, hogy István prostikkal csal meg – meséli. – Véget akartam vetni a házasságunknak, és eredetileg azért fogadtam nyomozót, hogy a férjem zűrös anyagi viszonylatait feltérképezze, hogy tudjam, mire számíthatok a válás után.
Mónika ügyvéd, de mióta István, az egyik leggazdagabb kliense kilenc évvel ezelőtt elvette, nem dolgozik.

Gyerekük nem született, a férfinak ugyanis már van két fia az előző házasságából, nem akar több „éjszakai virrasztást” mondta, és az asszony, ha nehéz szívvel is, elfogadta a döntést.

Cserébe a férje luxuskörülményeket biztosított: mesés utazásokat, budai villát személyzettel, sportkocsit és bankszámlát, amelyen időről időre megjelent egy szép összeg.

 

 

 

black cat
 
 
Orgiákat rendezett!
 
 
Hogy boldog volt-e a házasságom? – mereng Mónika. – Eleinte biztosan. Kit ne kápráztatna el egy férfi, aki előtt megnyílnak az ajtók, aki miniszterekkel barátkozik, aki olyan otthonosan mozog New Yorkban, Párizsban és Rómában, mint a Rózsadombon. És aki nem mellesleg jóképű, művelt és nagyon ért a nők nyelvén.
 Évek teltek el, mire ráeszméltem,rettenetesen magányos vagyok egy olyan házasságban, amit a környezetemben mindenki irigyel.
Mert nem tudják, hogy a férjem sosincs itthon, jó, ha egy hétvégére hazaugrik havonta, és akkor sem biztos, hogy szóba áll velem, lóg a telefon a fülén, és tárgyal, és ül a számítógép előtt. Elegem lett.
Ekkor fogadtam magánnyomozót. Aki nem várt információkkal szolgált.
Azt sejtettem, hogy időnként félrelép a férjem. Az ő étvágyával – melyet az első időkben én is tapasztaltam – hogy bírná máskülönben a hosszú hetek kihagyását, gondoltam.
De leesett az állam, amikor megtudtam, hogy István miféle nőkkel osztja meg az aktuális szállodai szobáit. Ismerkedésre gondolom se ideje, se energiája nincs, így többnyire luxus kurvákat szállított neki a titkára – úgy tűnik, jól ismerte a kedvenc típusait.

Volt, hogy valóságos orgiát rendeztek egy-egy régebbi üzleti partner bevonásával. Hogy haragszom-e rá? Eleinte dühös voltam, undorodtam tőle. Aztán bármennyire fájt is, be kellett ismernem, én is a kitartottja voltam bizonyos értelemben, amíg vele éltem.

 

 
 
black cat
 
 
Mindenki rajtam nevetett
 
 

Angi nem hagyta el a férjét, miután kiderültek a titkos útjai. (Igaz Mónika sem ezek miatt vált el végül.) Pedig rezgett a léc, nem bízott benne, hogy valaha meg tud bocsátani.


– Nem csak az fájt, hogy Géza becsapott, hanem az is, ha lehet, még jobban, hogy az egész falu tudott a viselt dolgairól, csak én bíztam benne naivan, hülyén. Mindenki rajtam nevetett a hátam mögött, vagy legalábbis szánt, ami még rosszabb – meséli az asszony.

Angi és Géza tizenöt éve házasok. Két iskolás gyerekük van, és évek óta építkeznek, hogy kényelmesebben elférjenek majd a szép nagy, új házban. Mind a ketten sokat dolgoznak, Angi boltot vezet, Géza villanyszerelő, hétvégente is munkát vállal.

Angi mindig büszke volt az igyekvő férjére és a megvalósulni látszó nagy, közös célokra, így sosem méltatlankodott, ha férje kirúgott a hámból, és sörözni ment a haverokkal. Ki kell engedni neki is a gőzt valamikor, mondogatta, és otthon maradt a gyerekekkel.

 

 

 

Két lányt vallott be
 

 

 

black cat
 
 

Aztán egy napon kapott egy névtelen levelet. Az ismeretlen jóakaró (?) tudatta vele, hogy a férje és a drágalátos barátai rendszeres látogatói a környék örömlányainak. – Géza eleinte tagadott.

De amikor kérdőre vontam az egyik haverját, aki egyébként az unokatestvérem, és észrevettem, hogy őrült zavarban van, és képtelen a szemembe nézni, miközben a férjem ártatlanságát bizonygatja, nem volt többé kétségem afelől, csúnyán át lettem verve.
Géza két esetet vallott be végül. Azt állította, szinte semmire sem emlékszik, mert két percig, ha tartott egy menet, és részeg volt. Láttam rajta, hogy szégyelli magát a történtekért.

A magyarázata azonban nem tetszett. Szerinte minden férfival megesik, hogy „megszédül”. És mert esze ágában sincs viszonyt kezdeni valakivel (hisz szereti a feleségét), a legegyszerűbb „ráugrani” egy útszéli pillangóra. Azzal nincs gond utána.

Tiszta játszma, nem kell udvarolni, hazudozni – mármint a kiszemeltnek.
De ezek a nők annyira közönségesek – háborgott Angi. Mire a férje azt felelte, épp ez a vonzó bennük – de ezt Angi úgysem értheti.
Hát tényleg nem értette.

Ahogyan azt sem, miért is igazolná az a tény Géza félrelépését, hogy régen természetes volt: a férfiak időnként piros lámpás házakba járnak.
Angi azért végül megbocsátott. Mert Géza megígérte, nem lesz több „kósza numera”. A házasságuk nagyjából olyan, mint korábban. Angi nem hánytorgatja a történteket.

De azt mondja, sírni tudna, valahányszor meglátja a főútvonal mentén ácsorgó fiatal, lenge öltözetű lányokat.

 

 

black cat
 
 
Vállalni fogom, igen, apád prosti volt
 
 

Virágzik a férfi prostitúció Magyarországon is. Van is rá kereslet – sajnos ! A huszonéves fiúk szolgáltatásait éppúgy élvezik a diplomások, mint a nagypapák.

Nem nehéz rátalálni a testüket áruba bocsátó férfiakra. A Népliget és környéke ismert placc. Unottan ácsorgó fiatalok a kocsisoron. Látszólag csak beszélgetnek, ám valójában a klienseket lesik, várják.

 

Csak egy munka

 

blackcat


Köztük van Janó is. Huszonhárom éves, négy éve van a szakmában. Szőkés barna hajával, és hatalmas zöld szemeivel az egyik legkapósabb a soron.


- Romániából jöttem öt évvel ezelőtt az édesapámmal – kezdi el történetét. – Az öreg villanyszerelő, én is a nyomdokaiba léptem.

A Moszkva téren vártuk minden reggel. Építkezéseken dolgoztunk feketén, napi ötezer forintért. Elegem lett abból a kuli munkából. Egy haverom mesélte, hogy a prostitúció nem csak a csajoknak könnyű pénzkereset. Rengeteg a homoszexuális, használjam ki, hogy „szépfiú” vagyok.

Először nemet mondtam, de elmentem vele, és megnéztem egy műszakot. Ennek már négy éve, és lásd bejött! Eleinte nehezen szoktam meg, hogy férfiakat elégítsek ki, hiszen nem vagyok homokos. Úgy fogom fel, hogy ez is csak egy munka.

 

Kielégítetlen vágyak

 

black cat


A férfi prostik – Janó elmondása szerint – sokkal összetartóbbak, mint a csajok. Nincs területi vita, sőt ajánlani szokták egymást!
- Mikor új fiúként ide kerültem, nem bántott senki. A srácok kioktattak. Elmagyarázták, hogy minek mennyi az ára, hogyan viselkedjek, mire vigyázzak. Betartottam ezeket a szabályokat, és nem esett különösebb bántódásom.

A pályafutásom alatt a társadalom minden rétegéből volt kuncsaftom. Mégis szerencsés vagyok, mert a külsőmnek köszönhetően inkább az értelmiségiek keresnek. Nem is szívesen megyek el egy koszos, büdös pasival. Mindig megdöbbent, mikor egy felsőbb kategóriás autóval, benne egy öltönyös úr jön vadászni. Hallottam már itt jó pár élettörténetet. Tipikus sztori, hogy csalódott a nőkben, vagy éppen nem meri felvállalni a másságát. A leggyakoribb mégis az, hogy szokás szerint nem kapják meg otthon anyutól, amit akarnak. És ez leggyakrabban az orális szex. Hogy miért nem nőhöz mennek?!

 

Gyuri bácsi

 

balckcat

 


Beszélgetésünket egy telefoncsörgés zavarja meg; Janó sejtelmesen mosolyog. – Törzsvendégem - jegyzi meg. - Egyszer megcsörget, és már megyek is a szokásos helyünkre.
Míg Janó „dolgozik”, megnézem a sétányt.

Kis csoportokban álldogálnak a srácok. Autók jönnek- mennek. Van, amelyik megáll és dudál. Egy fekete hajú, nyúlánk fiú kényelmesen odasétál. Váltanak pár szót, majd húsz méterrel odébb gurul az autó. Átlagos külsejű, bőrdzsekis, ötvenes férfi száll ki belőle.
Rágyújt, majd besétál a bokrok közé. Követi őt a fiatal srác. Negyed óra sem telik el. Külön-külön előjönnek.

A férfi igazít a sliccén, majd szélsebesen távozik. Közben visszaérkezik Janó is...
- Gyuri bácsi már a kezdetektől fogva a kuncsaftom – mesél a törzsvendégéről. – Hatvannyolc éves, három unokája van. Boldog családi életet él - látszólag.

Ugyanis senki nem tudja, hogy az öreg valójában a fiúkhoz vonzódik. Villamosmérnök a szakmája, és az ő társadalmi pozíciójában csak a tökéletes, klasszikus családmodell az elfogadott.

Hetente háromszor kijön ide hozzám. Kizárólag maszturbálást és orális szexet kér, mint ahogyan most is. Minden ünnepen hoz valami apróságot. Morbidan hangzik, de úgy viselkedik velem, mintha a fia lennék. Még borravalót is szokott adni, hogy vegyek parfümöt, és az ő kedvenc illatával fújjam be magam.
A srác ad magára. Minden fuvar után igyekszik a helyi nyilvános mosdóban rendbe hozni magát. Mindig van nála intim törlőkendő, stift, dezodor, mentolos cukorka és fésű. Így már érthető, ha az öreg Gyuri bácsi ma a harmadik kuncsaftja volt. Szerinte lesz még több is.

 

blackcat

 

Szűk napok


- A hét eleje rosszul megy - avat be az üzletbe. – Akkor mindenki beleveti magát a munkába. Az üzletembereket elfoglalják a tárgyalások! Szerda felé indul be az üzem. Szerencsére soha nem volt dolgom aberrált vendéggel.

Nem bántottak, és nekem sem kellett senki testén cigarettacsikket elnyomnom. Az egyedüli problémát az óvszer használata szokta okozni. Ragaszkodom hozzá. Voltam már AIDS szűrésen, negatív vagyok.

A papír mindig itt van a tárcámban, előfordult, hogy kérték.
És hogy az orális szex mellett mi a legtöbbet kívánt szolgáltatás? Az anális szex. De megérti, hogy a nők többsége miért nem teljesíti párjának ezt a kérését.
- Én is gyűlölöm ! Nem vagyunk mi állatok !– mondja hangsúlyosan. – De mit tegyek, ha ezért fizetnek a legtöbbet?

 

Mennyi is az annyi?

 

blackcat

 

A tarifatáblázat így néz ki: orális szex gumival 5 ezer forint, gumi nélkül 8. Maszturbálás 3 ezer, az anális szex pedig 12. Ha komplett szolgáltatást kér a kuncsaft, az tizenhatezer forint, és kizárólag gumival. A férfiak hatvan százaléka csak az orális szexet kéri, persze kölcsönösen.
- Azt, hogy én csináljam egy pasinak, még csak feldolgoztam.

De hogy nekem csinálják? Nehezen megyek bele, a hányinger is elkap. Igyekszem ilyenkor mindig a nagy ideálomra, Pamela Andersonra gondolni. Adok még magamnak két-három évet és szeretnék családot alapítani, sok gyerekkel. Nem leszek büszke a múltamra, de ha megkérdezik, elmesélem. Igen, kisfiam ! Apa szexszel kereste a kenyerét !

 

Elzavarták a korzóról

 


Szeretett volna Janó kitörni - a Duna korzón akart strichelni. De elzavarták.
- Nagyon kicsíptem magam. Fodrásznál voltam, vadonatúj ruhákat vettem, sőt még angolul is elkezdtem tanulni. Az ottani srácok viszont féltik a területüket, nem osztoznak.

Elzavartak. Pedig ott háromszor magasabb a tarifa, és szobára lehet menni, nem a bokorban sutyiban elintézni, mikor bármelyik percben jöhetnek a rendőrök és a határőrök.
Apropó, hatóságok! A fiúkat folyamatosan ellenőrzik a határőrök, hogy letelepedési és tartózkodási engedélyük rendben van-e. Nem egyszer fordult elő, hogy valakit a bokorból rángattak ki, majd hazatoloncolták.

 

blackcat

Óvatlanok

 

Közel húszezer prostituáltat tartanak számon hazánkban. A férfiak a hazai prostituált társadalom mindössze 4- 5 százalékát teszik ki. A legtöbb esetben már 15- 16 évesen árulják bájaikat a határon túlról érkező fiatalok. A nemi betegségekkel általában sem a kliens, sem a prostituált nem igazán törődik. Így ez a réteg talán a legveszélyeztettebb a szexuális fertőzések szempontjából.

 

 

Luxus prostik az egyetemen
 

 

 

black cat

 

 
 

Úgy tervezik, csak az első tandíj megszerezéséig bocsájtják áruba testüket. Aztán, ahogy egyre jobban belemerülnek a prostitúció világába, újabb terveket szövögetnek. Már nem csak az egyetem költségei a fontosak. Cél a lakás, az autó, a biztos egzisztencia.

Mit tegyen egy, a diploma megszerezéséért mindenre elszánt fiatal – legyen akár fiú vagy lány – ha családjának nincsen elég pénze arra, hogy felsőoktatási tanulmányait támogassa?
Logikusan munkába áll.

Amit sokan meg is tesznek és gyorséttermi felszolgálóként, takarítóként, netalán gyermekfelügyelőként helyezkednek el. Ám az így megkeresett pénz korántsem elég a tandíj, az albérlet, a könyvek, illetve az alapvető napi költségek fedezésére. Mások ezért már egyetemistaként eladósodnak, míg megint mások inkább más munka után néznek…

Becslések szerint évente kétszázezer lány esik áldozatául a prostitúciónak. A szex ipar az arab emirátusukban teljesedik ki igazán, ahol "üzletemberek" modelliskolát hirdetve csalják csapdába gyanútlan áldozataikat. Az ötlet kiváló, hiszen egyrészt legális, másrészt a hirdetésre csak szép lányok jelentkeznek...

 

black cat

 

A kezdetek


Katalin első éves egyetemista. Két testvére mellett szülei nem tudják támogatni az egyébként kitűnőre érettségizett lány tanulmányait, még az utazási költségeit sem. A lány tisztában volt vele, hogy így nem lesz könnyű dolga az egyetemen, mégis belevágott. Eleinte gyorséttermi felszolgálóként és takarítóként próbált pénzt keresni, de fizetése rendre kevésnek bizonyult.

Újabb munkák után nézett. Mindhiába. Elkeseredettségében hitelt vett fel, ám ettől kezdve adóssága is csak nőtt. Már majdnem feladta a tanulmányait, amikor elolvasott egy cikket egy lányról, aki hasonló cipőben járt. Eszébe jutott, talán ez őt is kihúzhatná a bajból…

Egy 19 éves francia egyetemista lány órái után telefonos kisasszonyként dolgozott, azonban sem az ő, sem a fizikai munkát végző szülei keresete nem volt elég arra, hogy az albérletét kifizesse. A kollégiumba viszont nem vették fel, hiszen szülei munkaviszonyban álltak.

A lány végül szexuális szolgáltatásokat kényszerült nyújtani annak érdekében, hogy fedél legyen a feje fölött.
Történetét "Drága tanulmányaim" címmel adta ki. A könyv felhívta a szakemberek figyelmét a problémára. Majd egy felmérés után megállapították, Franciaországban csaknem 40.000 egyetemista él abból, hogy alkalmi prostituálként dolgozik...

 

Hálószobából az iskolapadbaHirdetést adott fel, és várt. Az ügyfél házhoz jön – gondolta – így a lebukás veszélye a család és az ismerősök előtt minimálisra törpül. Az első kuncsaft egy teljesen normális, de házas életet élő üzletember volt.

Mindössze fél órát töltöttek együtt, a lány a férfi minden kívánságát teljesítette.
Katalin eleinte tükörbe sem tudott nézni, hányingert kapott, amikor az esetre gondolt. Ám pár nap múlva újabb vendége érkezett... A kezdeti depressziós tüneteken aztán az idő enyhített. Meg persze a jólét...


Már nem forgott a gyomra egy-egy aktus után. Lelke pedig lassan teljesen kiüresedett, nem érezte már a belülről jövő nyomást. Egyre többen kéredzkedtek be a hálószobájába és lettek visszajáró vendégei is.  

A „vállalkozás” beindult, és már nem csak a tandíj, az élelem és a könyvek költségeit teremtette elő. Már futotta színházra, egyéb könyvekre, mozira, ruhára és egy-egy luxuskozmetikumot is megengedhetett magának. Egyre nagyobb és szebb környezetben fekvő albérletbe költözött. Szülei előtt persze tagadta, honnan a hirtelen jött jólét: a megfizetett diákmunkáira hivatkozva magyarázta bizonyítványát.

A Magyar Prostituáltak Érdekvédelmi Egyesületének statisztikája szerint a hazai szex munkások 72 százaléka albérletben lakik. Azaz a bérleti díj kifizetésének vagy ledolgozásának kérdése csaknem kétharmadukat érinti…

 

blackcat


Rohamosan telt az idő, és az egyetemista lány fejében megfordult a gondolat, ideje lenne végleg pontot tenni az erkölcsösnek cseppet sem mondható állásra. Ám, ha az ember egyszer megszokta a luxust, a jólétet, nehéz belőle kihátrálni. Azóta eltelt pár év, az egyetemnek is vége, már nem kell tandíjra spórolni. Katalinnak tisztes munkája van, a második műszaknak mégsem lett vége. Katalin most saját házról álmodik…

Megdöbbentő, de mint ahogy a világ számos táján, így hazánkban is évről-évre nő azon hallgatók száma, akik pusztán a megélhetés miatt prostitúcióra adják fejüket. És ez alól a fiúk sem jelentenek kivételt.

 

blackcat


Tamás – az iskolapadból kiszabadulva - egy ismert cukrászdában ücsörögve várja kuncsaftjait. A nők pedig, akik ezt a szolgáltatást keresik tudják, kik azok, akik szabadok a délutánra: a kávéscsésze mellé hajtogatott szalvéta jelezi, ha készek a „munkára"...

 

 

 

Erotikus munkásnők és a kitartottak
 

 

 

Hivatalosan tiltották a különféle szexuális szolgáltatásokat, ezért átkerülésük a tűrt kategóriába hatalmas pezsgést indított el a piacon. Szex telefonosok hirdetik magukat úton, útfélen.

Örömlányként is lehet karriert befutni: ötcsillagos szálloda vagy elit magánkuncsaft-kör a csúcs. A legkényelmesebb, na és persze társadalmilag elfogadott, amikor valaki kitartott nő. A vágyak piacán sok különös sorsot találni. 

 

-Jössz egy menetre, bébi?

Aki az utcán dolgozik

 

Törvény ide, felháborodás oda, utcalányok mindig is voltak, vannak, és lesznek. Mert igény van rá, és sokan választják a pénzkeresésnek ezt a „könnyű” módját: becslések szerint vagy húszezren dolgoznak az országban, és vannak, akik az exlex állapotok miatt külföldön folytatják szakmájukat. Persze vannak, akiket kényszerítenek a prostitúcióra, de mi olyan lányokat kerestünk, akik önként és dalolva keresik a testükkel a kenyerüket.

 

Napi 100 ezer megvan


Viki az ország keleti feléről érkezett nagy tervekkel és álmokkal a fővárosba, aztán az utcán kötött ki.
– Négyezer a francia, hatezer a szex, nyolcezer a komplett – ezt legalább másfél tucat nyelven el tudom mondani. Három helyen mehet a fuvar, pár perc alatt végzek. Aki szobát akar, 15 ezerért félórát kap, ezen felül még háromezer a panzió bére. Egy szalonban sem sokkal magasabb a tarifa. A napi átlagom 8-15 vendég. Részeggel nem bajlódok! Nem tud elélvezni, aztán balhézik.


Megmondom az őszintét: napi százezer is összejön. Hat hónapja dolgozom Budapesten. Kétkezi munkával havi hatvan jött össze, aztán az se. Létszámleépítettek a régi munkahelyemen. Egy évig ültem a seggemen, aztán egy ismerős segített. A család úgy hiszi, felszolgálok.
Sosem fázom, csodálkoznak is a palik. Csak a derekam hasogat a hidegtől télen, mert a bundából is kint a hasam.

 

blackcat

 


Mindegy, ha nincs kedvem, nem jövök ki. A munkaidőm kettőtől kilencig tart, a csúcs négytől hétig fut. Kocsin hoznak, az egyik lány busszal jár. Védelmi pénz? Persze. Nem mondom meg, mennyi. Nyolcan dolgozunk, párosával állunk, így szeretjük. Zsebkendő, törlőkendő, gumi: sosem kapunk el semmi bajt. Barát? Este már nincs kedvem az egészhez. A kuncsaftjaink kedveskednek hamburgerrel, üdítővel, forró kávéval is.


A rendőrök is ritkán kötözködnek, hiszen rendben a rendszeres orvosi vizsgálatot igazoló egészségügyi könyvünk. Jövő tavasszal lakást veszek – még egy év, aztán pihenek. Addig betanítom egy barátnőmet is. Megkeresett, hogy nincs pénze. Húszévesek vagyunk, földik.

 

 

black cat

 

 
Ehhez a hirdetőhöz csak egy kommentet tudok fűzni . A hölgyemény vidéki és 24 éves. Ezt most találta ki, hogy ő "szextanárnő-:) " Mitől lenne egy 24 éves lány " szextanárnő? " Nevetséges. Az, hogy én valóban vállalok szexkultúra tanítást, párterapeutaként fogadok párokat és külön hölgyeket és urakat. De bocsánat nekem ez a végzettségem !!! És a kellő élettapasztalatom is megvan ahhoz, hogy pl. egy szűz férfit hogyan vezessek be a szex rejtelmeibe. Aki pl. Erika szolgáltatását igénybe veszi, ám tegye, csak nem tudom, mit is kaphat... hiszen még neki is van tanulni valója bőven.
 
 

 

Élvezz velem! Hívj most!

 

blackcat

 

Ilyen, és ehhez hasonló felhívásokkal hirdetik magukat a telefonszex-szolgálatok. Vajon kik vállalnak ilyesmit? Teljesen átlagos lányok, asszonyok, akik munka után, mellékesként vállalják négy-hat órán át a telefon szexet. Mert kell a pénz, és ezzel tisztességesen kereshetnek. Gyönyörről, élvezetről az ő részükről szó sincs.
50-60 ezer jön össze.

 

blackcat


A huszonhét éves Gabi kisbabája mellett, „házimunkaként” vállalt telefonszex-szolgálatot, hogy kiegészítse a gyest és a gyedet. Férje szerint szexuális életük javult, amióta neje így szerez egy kis plusz pénzt.


– A telefonos buli addig megy, amíg itthon vagyok a gyerekkel. Az emelt díjas számot átirányították az itthoni telefonomra, vagyis ez amolyan házimunka. Első a kicsi, etetéskor, altatáskor némára állítom a készüléket.

 

blckcat


Ezért a tulaj nem tol le, csak presztízsből üzemelteti a szex telefont. Akad nap, hogy senki sem csörög rám, máskor öt, tíz, tizenöt hívás is érkezik. Különösen ünnepek előtt hívnak sokan. Az alapbéren túl – mondani sem kell, nem vagyok bejelentve – a forgalom után fizetnek, de legfeljebb 50-60 ezer jön össze.

Aki 16 órás szolgálatot tart, az 90-100 ezret is megkeres.
Akadnak ilyenek a nagy cégeknél. Ott irodában, farostlemezzel leválasztott boxokban ülnek egymás mellett a nők, a korombéliektől a hatvanasokig. Legtöbben munka után, a konyhapénz kiegészítésére vállalják.
Párom tud a dologról, de nem bánja. Sőt! Azt mondja, legalább nem unatkozom, és talán fejlődtem is valamit az elmúlt időszakban.

 

blackcat

 

Olykor tényleg olyan pozíciókat javasolnak, amikről nem is álmodtam, hiszen mi a párommal teljesen hétköznapi szexuális életet élünk. Tökéletesen tudom kezelni a palikat. Ritkán szemétkednek, az aberráltaknak a hallott stílusban válaszolok, ha nem nyugszanak, leteszem a kagylót.
Alapesetben elmondom, hogy nézek ki, pontosabban hogy néz ki az a cica, akivel enyeleg. Aztán levezénylem az akciót, közben általában végzem az aktuális feladatom – port törlök, főzök, miegymás. Mire a vendég elkészül, nálunk is kész a vacsora.

 

black cat


Húsz perc a csúcsig


Gabriella olyan céget vezet, amely a lelkisegély-szolgáltatás és a horoszkóp-vonal mellett telefon szexet is kínál. Van rá kereslet.

– Komoly, modern telefonrendszert vásároltunk, számítógépes programokat írattunk, sok-sok millióból indult be az emeltdíjas telefonszolgáltatás. A horoszkóp, lelki segély és boszi-rovatok mellé hamar bekerült a telefon szex is, hiszen állnunk kellett a versenyt a konkurenciával. Nem akartunk túl nagy részt kanyarítani az erotikus szegmensből, ezért csak egyetlen lányt alkalmaztunk. Ez a műfaj szerintem szükséges rossz, akár a prostitúció, de tisztább, tisztességesebb.


Aki rászokik sok tízezret elenyeleghet egy hónapban, de akadnak bliccelők is. A legádázabb nem fizetők (több tucatnyian vannak) feketelistára kerültek. A program részben ezért tilt le húsz perc csevegés után. Akinek ennyi kevés, újra tárcsáz. Sok a törzsvendég, de még többen csak szórakoznak: nem szólnak bele a kagylóba, vagy pár másodperc után lecsapják.
Kiélik, hogy itt arc nélkül, azonosítatlanul lehet rosszalkodni. Egy éve elterjedt az internetes interaktív peep-show – ma már semmi sem elég ! A látvánnyal a puszta hang képtelen állni a versenyt. Kiszállunk a boltból.

 

blackcat

 

Otthon űzi az ipart


Amszterdamban a világhírű vigalmi negyedben piroslámpás házak, bárok, kaszinók, pornó mozik, szex shopok, na és a kirakatban magukat kínáló lányok várják a kielégülésre vágyó urakat. Itthon törvény tiltja a nyilvánosházakat. A finomabb igények kielégítésére maradnak a magánlakások, például Szandié.
– Az éttermem két éve ment csődbe, csak a rajtam lévő ruhám maradt meg. Volt más választásom ?! Harminckét éves vagyok, öt nyelven beszélek, de hol talál ma egy nő igényes, jól fizető munkát ?! Nettó kétszázezerért elmennék dolgozni, de 70 ezerért már nem mehetek: csak az albérlet 90 ezer, és enni is kell.

Ha szerelem nélkül összeállnék valakivel, az mennyivel lenne erkölcsösebb?
A „bűnös prosti” képet a VIII. kerülethez, a hajdani kocsisorhoz kötik, ám a kívülállók nem ismerik azt az életet. Gyerekkoromban gyakran jártam az ott lakó nagyszüleimhez, jóban voltam a környékbeli örömlányokkal.

Ha fázol, egy ilyen lány szó nélkül kibújik kabátjából, és rád adja. Én se távoztam tőlük sose apró ajándékok nélkül.
Mikor a sorsom közéjük sodort, kíváncsiságból elmentem pár kupiba – hét helyen nem is fizetnek a lányoknak. Az ügyfélköröm? Ésszel szerveztem.

 

blackcat

 

 Nincs stricim, magam intézem az ügyeimet, bérelt lakásban fogadom a férfiakat.  Sokuknak a vágynál nagyobb a lelke. Feszült. Munkahely, társaság, család – a mókuskerékből menekül valami szokatlanba.
Nálam lazító masszázs, nagy beszélgetés, esetleg sakkparti várja. Az aktus csak pár perc. A lányom, a családom nem sejt semmit. Ahogy tudok, nyom nélkül tűnök el a prostitúcióból.

 

Légy a szeretőm


Vannak nők, akik egzisztenciális biztonságukhoz az utat kizárólag a férfiakban látják. Magyarországon a kitartottságról szóló rendelkezések több törvénybe is bekerültek, bár 1913 óta lényegében nem változtak. A joggyakorlat megosztott: az egyik irat szerint a kitartó és a kitartott „rendszerint közös megegyezéssel folytatja bűnös tevékenységét (ami jelenleg szabálysértésnek minősül), a törvényi tényállás megvalósítása már akkor teljes, ha az elkövető akár részben és csak egy személlyel tartatja ki magát”.

 

 

 

 

Havi 300-400 ezer...


Marcsi sosem szégyellte szeretői státuszát. Mindent megkap, amire szüksége van. Már elképzelni se tudja, hogy a „barátja” és a pénze nélkül éljen.
– Nem vagyok kurva ! Nyíltan vállal a barátom. Kellett a pénz, az országnak ebben a sarkában sokan nélkülöznek. Amikor már nem bírtam kopott falusi házunkat, a két öcsém nyavalygását, szüleim rossz kedvét, beköltöztem albérletbe a városba. Felszolgáló, aztán pultos lettem egy olyan étteremben, ahová sok gazdag pasi járt.


Ettek, közben megbeszélték az üzletet: szeszgyártás, borhamisítás, olajszőkítés, drog- és fegyverkereskedelem – akkor, 1992 tájt egy-két év alatt rengeteget kerestek az ügyesek. Persze zsiványságokkal, egy-két év börtön belefért. Hamar akadt közülük barátom. Több is. Vállalkozók, sportolók. Ma is röhögök, ha látom a tévében nyilatkozni egyiket, másikat: csak a család számít…  

 

Sok kapcslat a munkahelyen jön létre. Sőt ma már teljesen természetesenek számít, ha pl. valaki a saját irodájába rendel egy prostit .

 

blackcat

 

A szép, fiatal barátnő olyan, akár a luxuskocsi: mutatja, milyen vastag a delikvens pénztárcája.
A pasik versengenek, ki tartja jobban a szeretőjét, ki költ többet rá.
Kézről kézre járnak, nekem pár év alatt nyolc szponzorom akadt. Volt, hogy egyszerre több is.
Tudtak egymásról, a másikra licitálva, nevetve adták a tízezreseket.

 

Mi a különbség?

Szex hirdetők az interneten

 

black cat

 

Prostituált: aki ellenszolgáltatásért szexuális szolgáltatást nyújt. Ha nem rendelkezik orvosi igazolással, amely tanúsítja, hogy nincs szexuális érintkezés útján terjedő fertőző betegsége, szabálysértést követ el.
Szexuális szolgáltatás: a prostituált olyan tevékenysége, amely a szolgáltatást igénybe vevő vágyának felkeltésére, illetve kielégítésére szolgál.
Forrás: az 1999/LXXV. számú, a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő jelenségek visszaszorításáért hozott törvény.


Az egyik beköltöztetett egy rokona házába, amit aztán papíron megvettem tőle, magyarul nekem adta. Hetente egyszer, legfeljebb kétszer, háromszor jött, egy-két órát maradt. A tárgyalásaira elkísértem olykor, és a hosszú hétvégének vagy nyaralásnak álcázott üzleti megbeszélésekre. Akár a többi lány… A feleségek tudtak a dologról. Elfogadták.


A pasi kinézete, kora nem számít. Az ágyban? Mint minden pali: csak azt akarja, hogy leszopják vagy dugjon egyet gyorsan, aztán rohan. Mostani barátom ötvenes, ló képű, de jó karban van, és öt éve tart ki mellettem – mások évente, fél évente váltják a szeretőjüket. A felesége tündéri nő, imádja, de engem is szeret. Tuti, hogy vannak alkalmi partnerei is, az ő dolga.

AIDS-tesztet még sosem csináltattam, nőgyógyászhoz úgy járok, akár a többi nő.
Alibiből a barátom egyik éttermében dolgozok, gyakorlatilag sehol. Fodrász, kozmetikus, pedikűrös, edzőterem, bevásárlás – már vége is a napnak.

Hogy bírják ezt mások munka, család mellett ?! Havonta legfeljebb 300-400 ezret kapok, ennyi a rezsim, félretenni nem tudok. Persze külön ajándékok járnak: régen ékszert, kocsit kaptunk, újabban a cici csináltatás a menő.


Ahogy telnek az évek, egyre több pénzbe és időbe telik, hogy jól nézzek ki. Megszoktam a jó életet. Egy a kérdés: még meddig tarthat ?! Jövő hónapban töltöm a 34-et. Az a baj, hogy az évek során életképtelen lettem a barátom és a pénze nélkül, közben rengeteg szép, vékony, fiatal pályázik a helyünkre! És mi a helyzet az un. Milf azaz az érett kategóriával? Rájuk is van kereslet, de az utóbbi időben nagyon sok vidéki és kissebségi lány olnyan nívótlna és olcsó árakkal dolgozik, lakótelepen 3-4 lány egyszerre, hogy az igényes szolgáltatók egyre jobban a háttérbe szorulnak.

Itt már nem elég a színvonal, a tapasztalat, hanem a minél olcsóbb és azonnali szopatás a cél. Ezek a mostanában feltűnő lányok gyakorlatilag mindent bevállalnak a legextrémeb agyament dolgokat is, csakhogy pénzhez jussanak. Azok, akik szép lakásban, rendezett körülmények között várják a vendégeiket, manapság, örülhetnek, ha a rezsijüket ki tudják fizetni, hát ezt hozta a gazdasági válság erre az iparágra is. Tehát itt is az un. "krém" lassan kiöregszik, mert helyüket a szerintem még a 18. életévüket be sem töltő lányok özönlötték el az internettet is. Azt is tudni kell, hogy aki pl. a neten hirdet, az nem kevés pénzbe kerül. Ezenkívül legalább fél évente új fotósorozatot is kell készítettniük, hogy hitelsek maradjanak. Ez mind nagyon sokba kerül. Nem beszélve az egyéb kellékekről, szexi fehérneműkről, jelmezekről, bőr-latex ruhákról, masszázs olajról, tusolókról, stb.

Ma már aki igényes annak befellegzett. Akár éhen is halhat. És ez az érett korosztályra jellemző.

Nekik már nincs kiút.Vagy azért, mert nulla végzettségel rendelkeznek, vagy azért, mert koruknál fogva, kis hazánkban sehol nem kapnának tisztességes munkát.

Azt is illik tudni az internettes hirdetőkről, hogy a kedves vendégek előszeretettel vágják át őket.

Lefoglalnak egy időpontot, aztán elfelejtenek elmenni.

Arról már nem is beszélek, hogy ezek a lányok soha nem tudhatják, hogy kinek a kocsijába ülnek be, vagy nyitnak ajtót. Sok lányt bántlmaznak, meglopnak a "kedves" vendégek.

Tudok olyan esettről és ez nyilván nem egyedi, hogy elment egy pasi egy lányhoz. Bevonult ruhástól, mobil telefonostól a fürdőszobába. Ott amit ért szépen lenyúlta, megfürdött, majd amikor kijött, közölte a lánnyal, hogy kapott egy sürgős telefont és el kell mennie.

Magyarán elment egy ingyen fürdésre és még lopott is.

De beszélhetünk a lányok linkségéről is. Nem az a lány jelenik meg az ajtóban, akit a képen kinézett magának a pasi.

Vagy, ha az is, a képei ezer évesek, elhízott, alkoholista, ápolatlan , koszos lakás, stb.

Ilyenkor ha egy férfinek mégsem jön be a lány szó nélkül távozhat. De ugyanez votkozik a lányokra is. Ha egy tahó ,bunkó, mondjuk részegen, büdösen állít oda szépen ki lehet tessékelni.

No és vannak olyan " urak" is akik a végén elfelejtenek fizetni. Ha a lányra nincs aki vigyázzon és ilyenkor nem jön elő a másik szobából egy "szekrény" gyerek, akkor kész, semmi esélye nincs a lánynak, hogy pénzt lát. És még örülhet, ha ennyivel megússza, és nem verik szét a pofáját.

Mert a pornó ipar egy degeneráltabb embereket szül és bizony még bántják is a lányokat.

 

 

A prostik bánatai

 

 
black cat
 
 

Az örömlányokat érintő kérdésekről beszélgettem Földi Ágnessel, a Magyarországi Prostituáltak Érdekvédelmi Egyesületének elnökével.


- Sokan nem tudják, hogy legális tevékenység-e a prostitúció Magyarországon...


-Ez fontos kérdés, mert szinte mindenki bizonytalan a témában. Az üzletszerű kéjelgést, mint bűncselekményt, hazánkban 1993-ban helyezték hatályon kívül, és 1999 szeptemberéig a prostitúciót, mint szabálysértést kezelte a joggyakorlat, de egy 1999. évi törvény a "tiltott kéjelgést", a prostitúciót, bizonyos feltételek teljesítésével, legális tevékenységgé nyilvánította.

- Milyen formában űzhető hazánkban az ősi mesterség?


-A jog elismeri a prostituáltak tevékenységét, mint szolgáltatást, ezáltal az üzleti jellegű tevékenységgé vált és a prostituáltak egyéni vállalkozóknak tekintendők. A hatályos jogi szabályozás alapján, tehát a prostitúció legálisan, vállalkozási formában végezhető tevékenység. Erre egyébként az Alkotmánybíróság AB határozatban is rámutatott, amelyben megállapította, hogy a szexuális szolgáltatás nyújtása beletartozik az Alkotmány 70/B. paragrafusában meghatározott munka és foglalkozás szabad megválasztása.

- Külföldön ez hogyan működik?


-Németországban például kétféle módon lehet szexuális szolgáltatást nyújtani. A prostituált lehet egyéni vállalkozó, de lehet alkalmazott is. Nálunk ez utóbbi még nem működik.

-Léteznek-e adatok arra vonatkozóan, hogy hazánkban hányan vallják magukénak az ősi hivatást?


-Az egyesületnek van egyfajta képe a prostituáltak létszámáról, de természetesen nem lehet a pontos számot meghatározni. Úgy gondolom, hogy országosan mintegy 20.000 prostituáltról lehet beszélni. Ezek alatt azokat éretem, akik rendszeresen prostitúciós tevékenységből tartják el magukat. Az e fölötti létszámot az alkalmi és a szezonális prostitúció adja. 

- A nyár az örömlányok szezonja az utcán, mi a helyzet ilyenkor?


-Mikor jön a jó idő és a turista szezon, ugrásszerűen megnő az alkalmi és a szezonális prostituáltak száma. Vannak frekventált területek, ahol ez igen erősen érezhető, ilyen a főváros és olyan üdülőhelyek, mint a Balaton vagy a Velencei-tó. 
 
black cat
 
 

- Milyen helyzetben van ma a magyar "kéjpiac"?


-Finoman szólva rendezetlen a prostitúció helyzete, ugyanis az önkormányzatok lassan 10 éve nem jelölték ki és nem hozzák létre a törvény által előírt türelmi zónákat. Így a prostituáltaknak maguknak kell megtalálni azokat a területeket, ahol szexuális szolgáltatást nyújthatnak, s ez bizony nem mindig egyszerű.

- Miért is nem?


-A jogszabály kimondja, hogy a közintézmények 300 méteres vonzáskörzetében, illetve országúttól 100 méterre nem szabad szexuális szolgáltatást nyújtani. Mivel nincsenek kijelölt türelmi zónák, ezért az is előfordulhat, hogy egy szexuális munkás érvényes orvosi igazolással rendelkezik, de mivel tiltott helyen áll, ezért vagy 150.000ft-ra büntethetik, vagy 60 napra elzárhatják.

- Van-e lehetőség a prostituáltak egészségügyi szűrésére?


-Ezzel sajnos rengeteg problémánk van. Az egyesület szívfájdalma, hogy az elmúlt 9 évben ez ügyben nem sikerült előrejutni. Amikor a prostitúció 1999-ben legálissá vált, akkor a törvény az is kimondta, hogy a prostituáltnak érvényes orvosi vizsgálattal kell rendelkeznie. Mi egyet is értünk ezzel, viszont tiltakozunk a regisztráció ellen. A kötelező orvosi vizsgálatot jelenleg Magyarországon csak úgy lehet elvégeztetni, hogy a szex munkást prostituáltként regisztrálják, ahol az érintett összes adata megjelenik.


2005-ben háromhavonta kellett nagyvizsgálatot csináltatni, minden hónapban pedig kicsit. Később úgy módosult a jogszabály, hogy csak nagyvizsgálatot kell végeztetni. Ezek a vizsgálatok régiónként viszont - szabadáras mivoltuknál fogva - óriási eltéréseket mutatnak. Van olyan vizsgálat, amelyért az ország egyik végében 17.000 forintot kérnek, a másikban viszont 66.000 forintot.

-A prostituáltak közül hányan jelennek meg egészségügyi szűréseken?


-Sajnos szomorú adat, hogy a prostituáltak csupán 5 százaléka vesz részt a kötelező orvosi vizsgálaton.

- Hogyan próbáljátok őket meggyőzni, hogy nagyobb számban keressék fel az orvosi rendelőket?


-Elmagyarázzuk nekik, hogy ez a saját elemi érdekük és az egészségükről van szó.
Felvilágosítjuk őket, s hangsúlyozzuk, hogy a gumióvszer rengeteg betegségtől védi meg őket. A szociális munkások rendszeres osztogatnak közöttük támogatásból megszerzett óvszereket. Továbbá az egyesület készíttetett különböző témájú szórólapokat, amelyek a betegségeket taglalják. (Hepatitis B, HIV, szifilisz , Chlamydia) Ezeket a szórólapokat egyébként a kuncsaftokhoz is eljuttatjuk.


Talán úgy lehetne jobban motiválni a vizsgálaton történő megjelenést, hogy csekélyebb összeget kelljen fizetnie érte a prostituáltaknak. 2006-ban működött egy mobilszűrő busz, aminek óriási sikere volt, de később- nem tudni miért - megszüntették. Ennek a visszaállítása nagyban segítené a szex munkások átszűrését. Jelenleg 3 havonta kell szűrésre járni és ez 17.000.-Ft-ba kerül.

 


 
black cat
 
 

-Kínál-e az egyesület lehetőségeket azoknak, akik szeretnének szakítani a szex munkával?


-Természetesen mindazoknak segítséget nyújtunk, aki a prostitúciót abba kívánják hagyni, más munka vagy továbbképzés után néznek. Nekik indítunk olyan programokat, ahol piacképes szakmákat lehet tanulni. A közelmúltban is többen végeztek OKJ-s tanfolyamon. Ők már sikeresen el is helyezkedtek.

- Milyen változásokat sürgetnél a prostituáltak érdekében?


-Két kardinális kérdés van. A türelmi zónák kialakítását és a szűrővizsgálatok rendszerének a kialakítását. Azonkívül több jogász és ügyvéd áll a lányok védelmére teljesen ingyen. Ezt a költséget is az egyesület állja. Jó lenne, ha minél többen élnének ezzel a lehetőséggel.

 

-Köszönöm szépen a beszélgetést.

-Én köszönöm a megkeresést! /Földi Ágnes /

 
 
black cat
 
 

Bevezetés 

Felmerül az erkölcsi kérdés, hogy a testi szerelem pénzért való árulása bűn-e, tehát az ember önmaga által választott életútja, melyet egy luxus élet megteremtéséért választ vagy bűnhődés, miszerint az „áldozatok" azért választják, mert nincsenek olyan erőforrásaik és lehetőségeik, ami előrelépést jelenthetne nekik, így a prostitúciót választják menekülési útvonalul a nyomorból.

Definíció 

A „prostitúció" szó néhány meghatározása: Nemi aktus, annak bármely formája, amelyet valaki szolgáltatásszerűen nyújt, anyagi ellenszolgáltatás fejében, változó ügyfelek számára- Betlen Anna "Törvény és prostitúció" c. munkájából, ill. nyilvános kiállás, szerelmet árusító nők tevékenysége vagy olyan ember tevékenysége, aki tehetségét, tudását, becsületét tisztességtelen módon áruba bocsátja." Egy harmadik megfogalmazás szerint üzletszerű kéjelgés, erkölcsi értékek áruba bocsátása anyagi előnyökért. 

 

Történelmi háttér

 

blackcat

 

A férfiak minden korban hajlandóak voltak fizetni a nők testéért, a prostitúció virágzó iparággá nőtte ki magát. A nők értékké válásának számos oka volt. Először is, mert a nő a fő szereplője a fajfenntartásnak, ő gyermekeink anyja, ő az, aki életet ad, majd telt, múlt az idő és a férfi rájött, hogy a megtermékenyítésben neki is nagy szerepe van. Ekkor megszűnt a misztifikálás, és férfi a nőt maga alá rendelte.

 A házasságon kívüli testi szerelem az ókorban egybeolvadt a mitológiával és a vallással. Hammurapi törvényei között szerepel például, hogy egyszer minden fiatal nőnek kötelessége a templom falain belül "odaadni" magát egy idegennek, és a szolgálataiért kapott pénzt a templom javára átengedni. Az antik birodalmakban a Kis-Ázsiából és Észak-Afrikából átvett templomi prostitúció terjedt el.

Az évszázadok során Európa kettős érzelmekkel viszonyult a "test üzletéhez": a városok ütemes fejlődése és a gazdasági fellendülés liberális szemléletet hozott. Megtűrték az utcalányokat, de tevékenységüket területileg behatárolták, bordélyházakra és fürdőkre korlátozták. A történelem során egészen sokáig a nő számára a kijelölt szürkeségből csak erényei vagy bűnei szabadíthatták meg, szent vagy szajha lesz.

 

blackcat

 

Hiszen jó háziasszonyként, feleségként és odaadó anyaként nem juthatott volna ideje művészetekre, filozófiára, versekre, ne adj isten politikára. És, még ha jutott is volna rá idő, nem érvényesülhetett volna a világban. A történelem során nem egyszer találkozhatunk olyan nőkkel, akik szexualitásuk által tettek szert jelentős közéleti szerepre, a kurtizánok például egy főúr, vagy király "szolgálatában" álló szeretők voltak, akik igen nagy műveltséggel rendelkeztek, nem egyszer politikai befolyást is gyakoroltak " jótevőjükre".

 

Jogi megközelítés

 

Magyarországon a prostitúció („üzletszerű kéjelgés") 1993 óta nem számít bűncselekménynek. Akit ezen a címen vonnak eljárás alá, csupán bírsággal illethetik mint szabálysértőt. A jogszabály megváltoztatását egyrészt az 1950-ben létrejött New York-i egyezmény tette szükségessé, amelynek aláírói közé 1955 decembere óta hazánk is tartozik, eszerint a prostituáltat bűncselekmény áldozatának kell tekinteni, s mint ilyent, nem büntetni, hanem védelmezni, segíteni rendeli. Az Egyezmény aláírói kötelezettséget vállaltak arra, hogy azokat büntetik meg, akik mások prostitúciójából hasznot húznak. 1999 szeptemberében lépett életbe „A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról" szóló LXXV. törvény, ennek értelmében bevezetődött a „tiltott kéjelgés" fogalma, mely alapján a prostitúció, bizonyos feltételek teljesítésével (a szolgáltatást csak 18 éven felüli személy veheti igénybe, orvosi igazolás, vállalkozói engedély...) legális tevékenységgé vált.

 

Elméletek a prostitúcióról 

 

Az abolicionista megközelítés megszüntetné a joghatósági sürgést forgást a kéjnők körül, mert áldozatnak tekinti őket, nem elkövetőnek és inkább az őket kényszerítők, kizsákmányolók, függésben tartók ellen igyekszik felvenni a harcot;az EU legtöbb tagállama ezt a filozófiát követi. A prohibicionalista elmélet szerint, melyet Svédország elevenített fel, a klienst büntetik meg és a lányt elvonókúrára/átnevelésre küldik. A mindennapok gyakorlatához a reglementációs modell áll a legközelebb: szeretjük/ nem szeretjük, a dolog itt van és nem tűnik el, tehát közrendészetileg és közegészségügyileg is szabályoznunk kell.

 

A bűn és bűnhődés világa

 

Ma Magyarországon a prostituáltak száma 5000 és 10 000 közé tehető, ez nem csak örömlányokat, hanem selyemfiúkat és kiskorúakat is jelent. Az utcalányok világát tekinthetjük többségi társadalom miniatűr másának, itt is megtalálhatóak „főnökök" és „beosztottak", különböző „foglalkozási területek" és a társadalmi hierarchia. A prostitúció esetén feltétlen beszélnünk kell a prostituálton (szolgáltatást nyújtó személy) kívül a kliensről, aki a szolgáltatást igénybe veszi és a prostitútorról (strici), aki jobb esetben csak anyagi haszonélvezője az üzletnek.

Ahogy már említettem, az örömlányok világa nem egységes, súlyos életszínvonalbeli és szolgáltatásbeli különbségek figyelhetőek meg lányok és lányok, illetve lányok és fiúk között. A különbség egyik alapvető oka a szolgáltatás helyszíne. Egyértelműen megállapítható, hogy az utcalányok helyzete a legnehezebb, hiszen a higiéniás körülmények számukra igen korlátozottak, valamint a védelmük sem megoldott.

Nem ritka eset, hogy megverik a lányokat valamelyik útszéli erdőben és ki is rabolják őket, a rendőri rajtakapások is náluk a leggyakoribbak, ez komoly pénzbírságot von maga után, illetve a fizetésüknek csak egy töredékét tarthatják meg, mivel futtatójuk alá tartoznak. Ide tartoznak még a selyemfiúk is, mivel az ő szolgáltatásaikat is főleg férfiak veszik igénybe és a homoszexualitás még nagyobb megvetést kap Magyarországon.

Ezt követi a masszázsszalonok világa, ahol szintén szexuális szolgáltatás ellenében keresik a lányok a pénzüket, de ez már egy diszkrétebb rendszer, ami valamilyen szinten nagyobb biztonságot nyújt (biztonsági ember, kamera), katalógusból választhatják ki a kliensek a megfelelő hölgyet és telefonon is bejelentkezhetnek előre. A „hölgy" kifejezést nem véletlenül használtam, gyakran komoly előítéletekkel rendelkezünk a prostituáltak szellemi képességeiről („biztos azért lesznek prostik, mert hülyék máshoz"), a következő részlet Havas Henrik: " Kurvaélet " c. könyvéből származik (154. o.):

„- Ne haragudj, hogy megvárakoztattalak! Szóval? Csináltál már ilyet?

- Nem. Miért, ez problémát jelent?

- Dehogy. Csak kérdeztem, elég fiatalnak tűnsz. Megkérdezhetem, hogy hány éves vagy?

- Persze, húsz.

- Kicsit kevesebbet tippeltem - már megint! Akkor gondolom egyetemre jársz.

- Igen. Vannak rajtam kívül egyetemista lányok?

- Hogyne. Rengeteg. Főleg a Közgázról. Fényképet hoztál?..."

 

A konzumhölgyek fő profilja nem a szex, hanem a kellemes táraság biztosítása és a bár számlájának növelése, így testi kontaktus nélkül is szépen tudnak keresni, de a hierarchia csúcsán a manapság egyre divatosabb escort szolgáltatás áll. A lányok műveltek, több nyelven beszélnek, rendkívül dekoratívak, meg lehet velük jelenni itt-ott, gyakran viszik őket vagy rendelik meg külföldre. Az utcalányok tarifája 3000 és 15000 Ft között mozog, az escortoké lehet 1000 € / nap is.

 

Bűnhődés

 

black cat

 

Bűnhődésként kezelem azoknak a lányoknak az esetét, akiknek a prostitúció az utolsó lehetőséget jelenti. Ezzel nem védelmezni akarom őket, mert rengeteg ember él létminimum alatt és mégsem választja mindenki ezt az utat, de szeretném, ha belelátnánk kicsit a világukba. Ők a „prosti-hierarchia" alján állnak, jellemző általában a zűrös családi háttér: elvált szülők, alkohol és családon belüli erőszak, emiatt fiatalon elmenekülnek otthonról vagy a nevelőintézetből legtöbbször a fővárosba - mert ott mégis több lehetőség van, mint vidéken - de képzettség és kezdőtőke nélkül nincs se szállás, se munka.

A legrövidebb és legegyszerűbb úton testük áruba bocsátásával lehet pénzt keresni, ezt egyértelművé és könnyen felismerhetővé teszik az újsághirdetések tömegei is. Szintén ide tartoznak azok a lányok, akik tőlünk keletebbre levő országokból (Ukrajna, Bulgária, Románia) menekülnek Nyugat felé egy jobb élet reményében, még ha tudják is, hogy miből lesz meg a pénzük.

Egy újabb idézet Havas könyvéből (143. old.): „ ... a prostitúciót azért csinálom, és akarom csinálni, mert céljaim vannak. Legyen egy lakásom, ami csak az enyém, legyen egy autóm, amivel tudok járni és nem kell annak egy BMW-nek lennie, legyen valami plusz pénzem, amiből el tudok indulni valamerre. Úgy gondoltam, két év, aztán abbahagyom, de hát a kettőből három lett..." Ez a felfogás általános a prostituáltak körében.

Gyakran éri az örömlányokat az a vád, hogy a nők hosszú idők óta küzdenek azért, hogy a férfiakkal teljes egyenjogúságot nyerjenek, de a „kurvák" azáltal, hogy tárgyként kezeltetik magukat továbbra is éltetik a női alávetett szerepet. Ebben van valami, de éppen az előző idézet utal arra, hogy sokan pont amiatt választják átmenetileg ezt a szakmát, hogy függetleníthessék magukat a férfiaktól, amire korábban önhibájukon esetleg nem volt lehetőségük.

 

Bűn

 

Az első esetben tekinthetjük a prostitúciót megélhetési bűnözésnek, de vannak olyan szituációk is, melyeket nem lehet kimagyarázni. A prostitúció megalázó dolog. Az ember kiszolgáltatja magát, eladja a testét. Egyes feminista álláspont szerint ez elfogadhatatlan, hisz' egyértelműen a nők tárgyként való kezeléséről van szó, ezzel szemben léteznek olyan megközelítések is, miszerint az embernek tulajdon joga saját teste felett rendelkezni.

A prostitúció, bár jogi szempontból már legális Magyarországon és erkölcsileg is létezik rá enyhítő magyarázat, mégis vannak esetek, amikor már nincs bocsánat. Ebben van egy viszonylagos ellentmondás, hisz' én az escort szolgáltatásra, a külföldön való erotikus munkákra (tánc, fotó, film) gondolok, pedig ezek a többségi társadalom által toleráltabb jelenségek, mint az útszéli üzletelés. Gondoljunk bele, az escortok csinos, művelt, igényes nők. Van más állásuk is, tehát lehetőségük van egy átlag élet megteremtésére „tisztességes" munkával is, de nekik ez kevés, s inkább eladják magukat a szebb ruhákért, utazásokért, kapcsolatokért. Ez az, ami elítélendő, s hozzájárul ahhoz, hogy ma még nem beszélhetünk teljes nemi emancipációról.

 

Összegzés

 

A prostitúció számos veszélyt rejt magában: nemi betegségek terjedése, emberkereskedelem, más, prostitúcióval kapcsolatos bűncselekmények megjelenése, de ez egy olyan társadalmi probléma, ami nem fog csak úgy elmúlni, tehát megoldást kell keresni a kezelésére. Ezt a munkát segíti elő a Magyarországi Prostituáltak Érdekvédelmi Egyesülete, a szervezet programjai (türelmi zónák kiépítésének sürgetése, oktatás az esélyegyenlőségért, felvilágosító programok...), s más nemzetközi segélyprogramok is (a STOP hálózatok, DAPHNE megelőző civil projektek). Ennek a dolgozatnak az eredeti célja az, hogy megvilágítsa a prostitúció erkölcsi „hova sorolhatóságát".

A kérdés állandó aktualitásnak örvend, mert az örömlányok közvetve vagy közvetlenül életünk gyakori részesei, a modern idők legújabb hozományaként beszélhetünk másodlagos prostitúcióról is, a női testről, mint árucikkről a média világában, ahol termékek ezreit próbálják a női szépséggel (mint eszköz) eladni.

 

30-701-0801

 

Black Cat

ugrás a lap tetejére

 

 

tovább>>>